Mieszkańcy gmin wiejskich nie będą skazani na odcięcie od internetu. Zgodnie z projektem ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji, samorządy będą mogły uczestniczyć w budowie infrastruktury potrzebnej do dostarczania internetu. Propozycje takich rozwiązań zostały uzgodnione już przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury ma na celu zwiększenie dostępu do globalnej sieci właśnie na terenach uboższych i mniej zaludnionych.

– Jeśli znosi się bariery prawne, które obecnie wielu samorządom blokują organizację i współfinansowanie dostępu do internetu dla swoich mieszkańców, to jest to z pewnością krok w dobrym kierunku – mówi Marek Miros, burmistrz gminy Gołdapi. Dodaje jednak od razu, że ustawa powinna być bardziej precyzyjna w zakresie źródeł finansowania inwestycji internetowych, gdyż na terenie rozproszonym takie inwestycje nie są łatwe do przeprowadzenia.

W tej chwili przedsiębiorcy, którzy zapewniają potrzebną infrastrukturę i dostęp do internetu, są zainteresowani inwestycjami tylko na terenach o dużym zagęszczeniu, gdzie mogą liczyć na duże zyski. Projekt ustawy nie wprowadza gminnego monopolu. Zgodnie z projektem gmina, która zdecyduje się inwestować w internetową infrastrukturę, musi najpierw poinformować o swoich planach. Jeżeli firmy prywatne się tym nie zainteresują, to dopiero wtedy gmina przystąpi do realizacji swojego planu. Zapewnienie samego dostępu mieszkańcom do usługi też będzie możliwe, jeżeli nie znajdą się operatorzy zainteresowani korzystaniem z infrastruktury przygotowanej przez gminy.

Zgodnie z projektem przedsiębiorstwa wodociągowe czy energetyczne mają udostępniać swoje słupy, maszty i kanalizację inwestorom telekomunikacyjnym. Ponadto wzdłuż nowych i remontowanych dróg mają też powstawać tzw. kanały teletechniczne.

Jeżeli gmina będzie zajmowała się zapewnieniem nie tylko samej infrastruktury, ale także dostęp do internetu swoim mieszkańcom, to zgodnie z projektem taką usługę będzie mogła świadczyć za darmo lub poniżej cen rynkowych. W takiej sytuacji zakres i warunki usługi musi określić prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej po uwzględnieniu m.in. sytuacji na lokalnym rynku usług.