Pobierz:

Plik wordPozew o alimenty - wzór
Plik pdfPozew o alimenty - instrukcja

Najczęściej obowiązek alimentacyjny obciąża rodziców w stosunku do niepełnoletnich dzieci, które nie są w stanie same się utrzymać i nie mają majątku, z którego dochód mógłby zostać przeznaczony na pokrycie kosztów ich nauki i wychowania. Niepełnoletnie dzieci nie muszą więc znajdować się w niedostatku, aby skutecznie żądać alimentów od rodziców.

Natomiast inne kryteria biorą pod uwagę sądy, orzekając alimenty od rozwiedzionego małżonka bądź pozostającego w separacji, rodzeństwa oraz od dzieci na rodziców.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji przeczytasz o:

Alimentach po rozwodzie

Winie i niedostatku

Alimentach od innych krewnych

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Kiedy żądać alimentów od krewnych