Przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) nowela przepisów o samorządzie gminnym uzupełnia katalog przesłanek, w których obowiązki wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przejmie jego zastępca albo osoba wyznaczona przez premiera.

Wątpliwości prawników

Będzie to możliwe w sytuacji zastosowania przez sąd lub prokuratora środka zapobiegawczego w postaci zakazu wykonywania czynności służbowych. Dzisiaj kwestia ta budzi wątpliwości prawników. Tak było m.in. w sprawie zawieszenia w obowiązkach byłego prezydenta Olsztyna oskarżonego w sprawie seksafery.

Zdaniem Bartosza Frączyka, radcy prawnego, partnera w kancelarii Frączyk & Frączyk w Krakowie, nowe rozwiązanie jest potrzebne.

– Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jako funkcjonariusz publiczny pełni funkcję zaufania publicznego, stąd w niektórych sytuacjach zawieszenie w czynnościach służbowych jest jak najbardziej uzasadnione – mówi Bartosz Frączyk.