Uchwały budżetowe będą ujednolicone

Uchwały budżetu samorządów mają powstawać szybciej niż dotychczas i być jednolite we wszystkich jednostkach samorządowych.

Były członek zarządu może zwolnić się z odpowiedzialności

Byli członkowie zarządu, którym grozi odpowiedzialność za podatkowe zobowiązania spółek, mogą powoływać się na okoliczności zwalniające ich z odpowiedzialności za długi podatkowe.

Wynagrodzenie opiekuna bez podatku

Wynagrodzenie przyznane przez sąd opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Służba przygotowawcza w wojsku dla osiemnastolatków

Ochotnicy, po ukończeniu co najmniej gimnazjum, mogą odbyć kilkumiesięczne szkolenie w armii, po którym będą żołnierzami rezerwy. Nie poniosą żadnych kosztów, jeśli przerwą szkolenie.

Wzrosną świadczenia pielęgnacyjne

Od listopada wzrośnie wysokość zasiłków rodzinnych i świadczenia pielęgnacyjnego. Utrzymana będzie obecna wysokość kryterium dochodowego

Przejście z komitetu do ministerstwa

Prawa i obowiązki urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, który zostanie zlikwidowany, przejdą na resort spraw zagranicznych. Przeniesieni tam będą pracownicy komitetu, na co nie każdy z nich musi przystać.

Obowiązek informacji o podmiocie zależnym

Obowiązują już nowe progi udziałów w firmach ubezpieczeniowych, po przekroczeniu których trzeba będzie informować nadzór finansowy.

Od jesieni będzie niższa opłata roczna

Wysokość opłaty rocznej za aplikację radcowską będzie równa trzyipółkrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Opłatę taką wniosą aplikanci, którzy rozpoczną szkolenie z dniem 1 października 2009 r. i 1 stycznia 2010 r.

Nie tylko producent może ponieść karę

Za narzucanie warunków umów, uciążliwych dla drugiej strony i zarazem ograniczających konkurencję w branży, może być ukarane nie tylko przedsiębiorstwo, ale także stowarzyszenie.

Spółka jawna będzie mogła poprowadzić radio i telewizję

Działalność telewizyjną i radiową będą mogły prowadzić nie tylko osoby fizyczne lub prawne, ale również osobowe spółki handlowe.