Z podpisanego przez wiceministra Igora Dzialuka pisma wynika, że ministerstwo będzie również przygotowywać skrócone tłumaczenia wyroków trybunału w Strasburgu, wydanych w sprawach innych państw członkowskich Rady Europy, a ważnych dla kształtowania praktyki polskiego wymiaru sprawiedliwości.

"Tłumaczenia wyroków w sprawach polskich oraz skrócone tłumaczenia wyroków w sprawach innych państw będą zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakładce "Współpraca międzynarodowa, Rada Europy i Europejski Trybunał Praw Człowieka" oraz upowszechniane wśród kadr wymiaru sprawiedliwości" - oświadczył resort.

"To istotna decyzja ministerstwa z punktu widzenia dbałości o system prawa"

Obecnie ministerstwo, w celu rozpowszechniania informacji o bieżących wyrokach Trybunału wydanych w sprawach polskich, liczbie tych spraw i stwierdzonych naruszeniach prawa, opracowuje "Zestawienia Kwartalne Wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich wraz ze streszczeniami wybranych wyroków", które zamieszczane są na stronie resortu www.ms.gov.pl.

"To istotna decyzja ministerstwa z punktu widzenia dbałości o system prawa i upowszechniania orzecznictwa Trybunału, które ma znaczenie dla wyroków wydawanych także przez polskie sądy" - powiedział dr Adam Bodnar, sekretarz HFPC. W jego opinii pozwoli to na usunięcie bariery językowej, z którą niekiedy można jeszcze mieć do czynienia w polskich sądach - wyroki ETPC są publikowane w języku angielskim.