Do egzaminu zostało dopuszczone 1467 osób (na egzamin zapisało się 1497 osób, ale w ostatniej chwili ze zdawania zrezygnowało 30 osób). Egzaminu nie zdało 544 osoby.

Aż 953 osoby uzyskało, co najmniej 100 punktów i zostały dopuszczone do drugiego etapu konkursu. Zostanie on przeprowadzony 29 sierpnia i będzie polegał na rozwiązaniu trzech pytań kazusowych z różnych dziedzin prawa.

Na aplikacje zostanie przyjętych 300 osób. Swoje szkolenie będą one odbywały w Krajowej szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.