Głosowanie możliwe przez internet

Już 5 proc. akcjonariuszy może zwołać walne zgromadzenie akcjonariuszy. Gdy statut pozwoli, będzie wolno głosować przez internet.

Zgoda na fuzję może być cofnięta

Brak zgody na koncentrację firm może kosztować przedsiębiorcę 10 proc. ubiegłorocznych przychodów – wyjaśnia UOKiK, do którego trzeba wystąpić o taką zgodę.

Zwiększy się grupa uprawnionych

Podmioty prowadzące działalność w zakresie wyrobów akcyzowych mogą stosować akcyzowe zabezpieczenie ryczałtowe tylko po przedłożeniu potwierdzenia lub pokwitowania złożenia zabezpieczenia.

Dochodzenie nienależnego zwrotu podatku jest ograniczone w czasie

Należności z tytułu zawyżonego lub bezpodstawnego zwrotu VAT przedawniają się po pięciu latach, tak samo jak zobowiązania podatkowe.

Zawieszenie poboru akcyzy stosowane w imporcie gazu płynnego

Firmy sprowadzające do Polski gazy płynne do celów opałowych mogą je przemieszczać w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, nawet jeśli nie posiadają własnego składu podatkowego.

Pracownik będzie mógł jednocześnie służyć okresowo w armii

Pracodawcy zatrudniającego pracownika, który otrzyma od wojska tzw. przydział kryzysowy, przysługuje rekompensata za jego nieobecność związaną z ćwiczeniami w wojsku.

400 zł opłaty za egzamin z języka polskiego

Lekarz cudzoziemiec, który chce wykonywać swój zawód w Polsce, musi posługiwać się językiem polskim na odpowiednim poziomie. Aby potwierdzić jego znajomość, trzeba zdać egzamin.

Od stycznia zmaleją opłaty na rzecz OFE

Od nowego roku OFE nie będą mogły pobierać przekraczającej 3,5 proc. prowizji od wpływającej składki.

Uwłaszczenie lokali na warunkach spółdzielni

Umarzanie należności za przekształcenia własnościowe mieszkań nie będzie możliwe, a mieszkania zakładowe będą wykupywane po cenach rynkowych. Takie są konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Klienci upadłych banków szybciej odzyskają pieniądze

W przypadku bankructwa banku maksymalny termin oczekiwania na zwrot środków ma wynosić trzy miesiące. Sąd będzie mógł przedłużyć ten termin jedynie o 10 kolejnych dni roboczych.

Odszkodowanie za dom przy lotnisku

Właściciele domów i działek położonych w strefach ograniczonego użytkowania mogą składać pozwy o odszkodowania w ciągu dwóch lat od momentu wprowadzenia ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.