Senat przyjął wczoraj bez poprawek nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. nr 183, poz. 1538). Zmiany mają na celu zniesienie ograniczeń w zakresie możliwości wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy spółek prowadzących giełdę papierów wartościowych, w przypadku gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem większościowym. Sejm uchwalił tę nowelizację zaledwie dwa tygodnie temu – 18 czerwca.

Dotychczas obowiązujące przepisy częściowo pozbawiały akcjonariuszy udziału w zyskach. Przy braku możliwości wypłaty dywidendy dochodziło do podwyższenia kapitałów spółki, w szczególności kapitału rezerwowego i zapasowego.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest w ponad 98 proc. kontrolowana przez Skarb Państwa. Przyjęcie ustawy znacznie zwiększy więc niepodatkowe dochody budżetu państwa. Jak wynika z informacji Ministerstwa Skarbu Państwa tylko w latach 2007 i 2006 giełda zarobiła odpowiednio ponad 107 i 135 mln zł. O dochodach za 2008 rok wypracowanych przez GPW resort ma poinformować po 30 czerwca, kiedy to odbędzie się walne zgromadzenia akcjonariuszy.

Możliwe, że przed zakończeniem zgromadzenia akcjonariuszy nowelizacja zdąży już wejść w życie i będzie można dokonać podziału dywidend. Ustawę musi podpisać prezydent. Ma na to 21 dni. Nowelizacja wejdzie w życie z dniem publikacji.

Uzyskanie zysków z dywidend miała już umożliwić wcześniejsza nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Prezydent skierował ją jednak do Trybunału Konstytucyjnego, choć z powodów niezwiązanych z wypłatą dywidend.