Związkowcy otrzymają zapomogi bez podatku

Zapomogi wypłacane pracownikom ze środków organizacji związkowej mają być częściowo zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Celnicy awansują w ciągu pięciu lat

Awans funkcjonariusza celnego będzie następował nie później niż po odbyciu pięciu lat służby w określonym stopniu.

Od lipca zmiany w procedurach celnych

Wkrótce zaczną obowiązywać przepisy dotyczące Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Informatyzacja zgłoszeń celnych obejmie też obrót pocztowy.

Większe zarobki dla lekarzy 21 deficytowych specjalności

Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło wykaz priorytetowych specjalizacji. Lekarze rezydenci kształcący się w deficytowych dziedzinach medycyny otrzymają wyższe wynagrodzenia.

Świadczenia dla operatorów jądrowych

Przedsiębiorcy zatrudniający operatorów jądrowych muszą umieścić takie osoby w wykazach prac uprawniających do emerytur pomostowych.

Od nowego roku edukacja dla bezpieczeństwa

Szkoły będą mogły w dowolnej formie prowadzić zajęcia z wychowania fizycznego. Mogą to być wycieczki turystyczne lub zajęcia korekcyjne.

Nie będzie składek od pięćdziesięciolatków

Firmy nie będą płaciły przez rok składek od starszych pracowników na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Majątek już nie dla Skarbu Państwa

Zamiast gminy i Skarbu Państwa niedługo dziadkowie będą mogli dziedziczyć po wnukach. Dziś państwo bowiem po bezpotomnej śmierci małoletniego wnuka przejmuje niekiedy cały dorobek ich życia.

Interesy państwa lepiej chronione

Prokuratoria Generalna będzie wykonywać obowiązkowe zastępstwo procesowe Skarbu Państwa we wszystkich sprawach przed sądami okręgowymi o wartości powyżej 75 tys. zł.

Pieczątkę można wyrobić bez Regon-u

Numer Regon nie jest już niezbędny przedsiębiorcy do funkcjonowania w obrocie gospodarczym czy urzędowym – poza statystyką publiczną. Posiadanie tego numeru nie jest np. potrzebne do wyrobienia pieczątki firmowej.