Bardzo istotną rolą w konstrukcji najciekawszych książek prawniczych jest powiązanie opinii doktryny z orzecznictwem sądów. Liczy się praktyka połączona umiejętnie z teorią. Młodzi autorzy, których wiek określiliśmy maksymalnie na 35 lat, wydający publikacje w znanych oficynach, rozumieją na ogół tę potrzebę czytelników. Świadczy o tym choćby wysoki poziom prac z zakresu prawa gospodarczego, w tym prawa spółek. Do konkursu zgłoszono łącznie 47 książek, w tym 33 z prawa handlowego, cywilnego i administracyjnego, wydanych w 2008 roku.

Zgłoszenia przyjmowaliśmy od wydawnictw, autorów, a także członków czterech kapituł. Wybór laureatów był więc trudny.

W tym roku piętno kryzysu gospodarczego dało się odczuć zwłaszcza w czasie obrad kapituły zajmującej się problematyką prawa pracy i zarządzania. Redaktor Halina Bińczak zwróciła uwagę, że autorzy książek o finansach firm podkreślają, że rachunkowość zarządcza nastawiona jest na spełnienie wymogów wartości dla udziałowców, czyli wzrostu wartości akcji. Teza ta, jak wiadomo, została zdewaluowana przez samego twórcę kierunku Jacka Welcha. Jednak kapituła nie miała do autorów pretensji, że nie przewidzieli kryzysu. Zweryfikowane prawdy ekonomiczne, od których się odchodzi, czyta się dzisiaj z uśmiechem. Odniesienie się autorów książek do nauk guru zarządzania, którzy pomylili się w swoich prognozach ekonomicznych, także wydaje się już przebrzmiałą melodią, choć jest bardzo pouczające.

Laureatami konkursu zostali doktorzy prawa, wykładowcy wyższych uczelni – dwaj z Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z Politechniki Koszalińskiej, jeden z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doktor Konrad Osajda jest dwukrotnym stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i jednocześnie absolwentem Uniwersytetu w Ottawie, a także laureatem nagrody Polityki. Doktor Rafał Rosiński jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a dr Tomasz Maślanka wykłada finanse przedsiębiorstw na dwóch uczelniach. Wyróżniony dr Tomasz Sójka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest stypendystą Uniwersytetu w Oxfordzie, De Paul University w Chicago oraz Instytutu Assera w Hadze.

Wyróżniony Aleksander Witosz jest autorem nie tylko pracy – Odpowiedzialność wspólników spółek, ale także dwóch innych książek o upadłości konsumenckiej i odpowiedzialności wspólników spółek handlowych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem czytelników.

W konkursie prym wiodły tradycyjnie książki wydane przez Wolters Kluwer, LexisNexis, C.H. Beck i Difin, które zgłosiły najwięcej propozycji i które nie boją się stawiać na młodych, jeszcze mało znanych autorów.