Od 1 do 4 grudnia 2009 r. zostanie przeprowadzony państwowy egzamin zawodowy adwokacki i radcowski dla osób, które nie odbyły aplikacji – wynika z projektów rozporządzeń przygotowanych przez resort sprawiedliwości. Chodzi m.in. o: doktorów prawa; referendarzy i asystentów sędziego (prokuratora) z 5-letnim stażem; prawników z 5-letnią praktyką w kancelarii prawniczej albo w urzędzie; osoby po zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim lub notarialnym. Egzaminy na adwokata i radcę prawnego zorganizuje Ministerstwo Sprawiedliwości w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu oraz w Warszawie.

Państwowy egzamin zawodowy potrwa cztery dni. W pierwszym dniu egzaminu zdający będą rozwiązywać test z wiedzy prawniczej składający się ze 100 pytań. W drugim i kolejnych dniach kandydaci przez 360 minut będą rozwiązywać zadania kolejno z prawa karnego, prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego i administracyjnego. Dodatkowo projekty rozporządzeń określają szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania egzaminów, a także dokumenty, jakie będą musieli przedstawić kandydaci potwierdzające ich wiedzę lub praktykę prawniczą.

Z kolei aplikanci adwokaccy i radcowscy, którzy rozpoczęli szkolenie przed 1 października 2006 r., jesienią będą po raz ostatni zdawać egzaminy zawodowe zorganizowane przez korporacje. Egzaminy rozpoczną się już w październiku, a zakończą dopiero w grudniu. Odpowiedni termin ustaliła właściwa okręgowa rada adwokacka (izba radców prawnych).

Przykładowo w Warszawie egzamin będzie prowadzony od 1 października aż do 6 listopada. Egzamin będzie składał się z części pisemnej i ustnej. Etap pisemny potrwa trzy dni. Będzie polegał na sporządzeniu pisma procesowego z zakresu prawa karnego, cywilnego i gospodarczego. Kandydaci na radców prawnych zamiast prawa karnego będą musieli przygotować pismo procesowe w postępowaniu administracyjnym.