Portal pozwala odpowiadać na pytania dotyczące m.in. płacenia podatków, prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy, zawierania umów oraz odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej. Znajdują się w nim również wzory pism, takich jak testament, pozew o alimenty, prywatny akt oskarżenia, czy umowa najmu lokalu. Internauci odnajdą w nim również adresy placówek, w których można uzyskać pomoc prawną. Za pośrednictwem portalu można też skierować skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jak powiedział dziś na konferencji inaugurującej projekt Janusz Kochanowski, portal oferuje odpowiedzi na setki pytań dotyczących prawa, z którymi Polacy stykają się w ciągu całego życia, a które pojawiają się w domu, pracy, urzędzie czy podczas zakupów. "W zeszłym roku do mojego urzędu wpłynęło 61 tys. skarg, a ponad 50 proc. odpowiedzi na nie sprowadzało się do krótkiej informacje o prawie. To świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na wiedzę prawną. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi CodziennikPrawny.pl" - podkreślił.

Prace nad portalem trwały dwa lata

Jak powiedział Kochanowski, prace nad portalem trwały dwa lata; ma on być poszerzany oraz uaktualniany. Dodał, że treści zawarte na stronach internetowych zostaną opublikowane także w formie książki.

Dodał, że o pomoc w promocji portalu zwrócił się m.in. do minister edukacji Katarzyny Hall i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie otrzymał jednak odpowiedzi na listy. "Agencje rządowe powinny być zainteresowane popularyzacją prawa. Miałem pomysł, żeby kartę (...) z adresem internetowym portalu otrzymywał każdy maturzysta. Występowaliśmy z tym pomysłem do pani minister Hall kilkanaście razy. Bezskutecznie" - powiedział.

Zaznaczył też, że drugim pomysłem było to, by każdy otrzymywał kartę z adresem wraz z nowym dowodem osobistym. "Wystosowałem pismo do wicepremiera oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji (Grzegorza Schetyny) w październiku. Nie otrzymałem odpowiedzi. (...) W kraju, w którym ministrowie i wicepremierzy nie czytają korespondencji od Rzecznika Praw Obywatelskich, nie można funkcjonować" - podkreślił.

Dziś portal został zaprezentowany na konferencji w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizatorami i patronami projektu są: Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Gadu Gadu, Onet.pl, Ngo.pl, Salon24, Grupa wydawnicza Polskapresse i Wydawnictwo C.H.Beck.