Kto jest chroniony przed zwolnieniem

Rodzice adopcyjni nie korzystają z ochrony stosunku pracy. Oznacza to, że mogą być zwolnieni podczas redukcji etatów.

Czy można mieć wieloczłonowe nazwisko

Niedługo będzie wolno nosić tylko dwa imiona i podwójne nazwisko. Wyjątek stanowi przyjęcie imienia lub nazwiska zgodnego z przepisami obowiązującymi w państwie, którego obywatelstwo również posiada wnioskodawca.

Jaki kredyt uwzględnić

Tylko spłata pożyczki zaciągniętej na cel mieszkaniowy jest wydatkiem, który umożliwia skorzystanie z ulgi mieszkaniowej w PIT.

Czy kupić dom za granicą

W ramach ulgi mieszkaniowej można kupić nieruchomość za granicą. To jest możliwe, o ile umowa podatkowa pozwoli polskiemu fiskusowi na uzyskanie informacji o tej inwestycji od zagranicznej administracji podatkowej.

Co nie podlega uldze

Jeśli pieniądze ze zbycia mieszkania bądź domu zostaną przeznaczone na nieruchomości rekreacyjne, podatnik nie będzie mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej w PIT.

Jakie wydatki uprawniają do ulgi przy zbyciu nieruchomości

Osoba, która chce skorzystać z ulgi mieszkaniowej przy zbyciu nieruchomości, musi pieniądze z tej transakcji przeznaczyć na cel mieszkaniowy, określony w ustawie o PIT.

Czy pieniądze ze sprzedaży mieszkania trzeba wydać w ciągu dwóch lat

Podatnik, który sprzeda nieruchomość, kupioną od 1 stycznia 2009 r. i pieniądze z tej transakcji przeznaczy na inny cel mieszkaniowy w ciągu dwóch lat, nie zapłaci PIT.

Czy ZUS ponowi wypłatę emerytury

Od 1 czerwca można więcej dorobić do emerytury. Dzięki temu niektórzy mają szansę na ponowną wypłatę wstrzymanego wcześniej świadczenia.

Kiedy można skrócić okres wypowiedzenia

W razie skrócenia okresu wypowiedzenia przez pracodawcę pracownikowi przysługuje odszkodowanie.

Dla kogo wcześniejsza emerytura

Nauczyciel zatrudniony w przedszkolu niepublicznym ma prawo do wcześniejszej emerytury.

Jak usprawiedliwić nieobecność w sądzie

Nieobecność na rozprawie z powodu choroby usprawiedliwi tylko lekarz sądowy.

Czy będą ogrody zamienne

W przypadku likwidacji ogrodu działkowego pod budowę drogi publicznej działkowcy mają prawo do otrzymania terenów zamiennych pod odtworzenie ogrodów. Tereny przekaże podmiot, który wybudował drogę, czyli np. gmina.

Jaką datę należy wpisać we wniosku

Formularz wniosku nie zawiera pola na wpisanie dnia dokonania zmiany działalności gospodarczej, czyli daty wstecznej, od której zmiana obowiązuje.

Kto sfinansuje badania

Dotacje na prace archeologiczne i wykonanie dokumentacji związane z remontami prowadzonymi przy zabytkach będą wypłacane przez ministra kultury.

Jaki jest termin na zamianę warrantów

Akcje mogą wejść na rynek bez prospektu emisyjnego, jeżeli przygotowano go dla zamiennych papierów wartościowych, których nabycie uprawnia do objęcia tych akcji, jeżeli termin realizacji tych uprawnień jest nie krótszy niż rok.

Ile wynosi odszkodowanie za zgubę

Firma kurierska nie może dowolnie ograniczać wysokości odszkodowania za utraconą przesyłkę.