Kres wykładni korzystnych dla klienta

Za trzy tygodnie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie będzie już mógł tłumaczyć niejednoznacznych postanowień wzorców umownych na korzyść konsumenta. Nadal jednak będzie miał prawo je eliminować, wpisując na listę zakazanych klauzul.

Wydzielone rachunki dochodów własnych będą zlikwidowane

Reforma finansów publicznych zakłada likwidację wydzielonych rachunków dochodów własnych zarówno w sektorze państwowym, jak i samorządowym.

Koniec funduszy motywacyjnych

Projekt nowej ustawy o finansach publicznych przewiduje likwidację funduszy motywacyjnych. Po zmianach pracownicy będą motywowani nagrodami.

Przejęcie dochodów

Dochody ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów staną się dochodami samorządów województw i powiatów.

Powstaną nowe agencje

Osiem agencji rządowych zostanie przekształconych w nowe formy jednostek, czyli agencje wykonawcze – przewiduje projekt nowej ustawy o finansach publicznych.

Obowiązek zawiadomienia inspekcji

Pracodawcy będą zobowiązani zgłaszać Państwowej Inspekcji Sanitarnej i okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.

Związki nie wybiorą członków rady

Wybory rady pracowników będzie musiał zorganizować pracodawca na pisemny wniosek co najmniej 10 proc. zatrudnionych. Kandydatów zgłaszają pracownicy, a nie zarząd związku zawodowego.

W sanepidach i żłobkach niewielka podwyżka

Jeszcze w lipcu do sanepidów i żłobków trafią pieniądze na podwyżki dla ich pracowników. Wyższe wynagrodzenie będzie wypłacane z wyrównaniem od stycznia tego roku.

Wniosek bez terminu

Oszczędzanie na emeryturę i rentę będzie można kontynuować w dowolnym momencie.

Odciski palców w paszporcie uchodźcy

Paszporty wydawane w Polsce uchodźcom będą zawierały – jak wszystkie inne – oprócz zdjęcia także odciski linii papilarnych. Nie będzie ich jednak można wykorzystywać do innych celów.

Test musi być jednoznaczny

Aby pytania testowe zostały uznane za prawidłowo sformułowane, wśród proponowanych wariantów odpowiedzi musi znajdować się prawidłowe rozwiązanie. Pytania nie mogą sugerować dwóch poprawnych rozwiązań problemu.

Ujednolicanie świadczeń dla unijnych posłów

Statut posła do Parlamentu Europejskiego oznacza ujednolicenie świadczeń wszystkich wybranych eurodeputowanych.

Niekiedy wystarczy tylko 25 minut jazdy

Egzamin praktyczny na prawo jazdy może zostać skrócony do 25 minut. Nie trzeba już jeździć po mieście przez 40 minut.