Już obowiązują przepisy wprowadzające zmiany w zasadach egzaminowania na prawo jazdy.

Po 25 minutach egzaminator będzie mógł zakończyć jazdę podczas sprawdzianu z praktycznych umiejętności kierowania pojazdem – przewiduje rozporządzenie ministra infrastruktury z 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. nr 217, poz. 1834 z późn. zm.). Warunkiem, od którego zależy, żeby egzamin praktyczny mógł być skrócony już po 25 minutach, jest to, że kandydat na kierowcę musi wykonać wszystkie elementy poprawnie. Oznacza to, że w takim przypadku nie będzie konieczności jeżdżenia przez 40 minut.

Nowelizacja rozporządzenia znosi obowiązek sprawdzania wszystkich elementów związanych ze stanem technicznym pojazdu, takich jak poziom oleju w silniku, poziom płynu chłodzącego, działanie sygnału dźwiękowego czy działanie świateł. Teraz kandydat na kierowcę otrzyma losowo do wskazania dwa elementy wyposażenia technicznego samochodu. Na wykonanie tego zadania będzie miał pięć minut.

W sytuacji gdy kierujący pojazdem nie zastosuje się do znaku STOP, to od razu jego egzamin zakończy się niepowodzeniem. Podobnym skutkiem zakończy się egzamin, jeżeli zdający wjedzie na tzw. wysepkę (powierzchnię wyłączoną z ruchu). Do tej pory natychmiastowe przerwanie jazdy z oceną niedostateczną następowało, jeżeli kierujący nie zastosował się do znaków: zakaz wjazdu, zakaz ruchu w obu kierunkach, zakaz skręcania w lewo, zakaz skręcania w prawo, nakaz jazdy, linia podwójna ciągła. Po wprowadzonych zmianach lista wyjątków powodujących natychmiastowe przerwanie egzaminu z wynikiem negatywnym będzie szersza.