W ponad 80 proc. placówek gastronomicznych skontrolowanych przez Inspekcję Handlową stwierdzono nieprawidłowości. Okazało się, że prawie 70 proc. tego typu podmiotów nie zamieszcza właściwej informacji o cenach i wielkościach oferowanych potraw i napojów. Kolejną stwierdzoną nieprawidłowością było obniżanie jakości wyrobów. Ponadto aż 13 proc. barów typu fast – food serwowało swoim gościom przeterminowaną żywność. Dla przykładu można podać bar oferujący kebaby, którego właściciel do chwili rozpoczęcia kontroli zdążył sprzedać 20 kg przeterminowanego kebabu, a pozostałe 10 kg - po ujawnieniu przez inspektorów Inspekcji Handlowej - wycofał ze sprzedaży. Kontrolą objęto 182 bary typu fast – food na terenie całego kraju. Badanie zostało przeprowadzone w pierwszym kwartale 2009 roku.