Co grozi za łamanie zasad agitacji

Nawet do miliona złotych kary lub areszt grozi osobom, które naruszają ciszę wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Dotyczy to zwłaszcza organizatorów nielegalnych wieców lub redaktorów publikujących sondaże. Każde takie naruszenie należy zgłaszać policji.

Czy zmniejszą się uprawnienia klienta

Sprzedawca nie będzie odpowiadał za to, że towar nie nadaje się do normalnego użytku, albo za brak właściwości, o jakich zapewniał producent, jeżeli kupujący będzie o tym wiedział w chwili zawierania transakcji lub jeśli powinien to wówczas zauważyć.

Czy odpisy amortyzacyjne są ograniczone limitem

Przedsiębiorca, który prowadzi sezonową działalność gospodarczą, może wliczać w koszty odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w okresie ich wykorzystywania.

Czy można zawiesić płacenie podatku

Przedsiębiorca, który płaci kartę podatkową z działalności prowadzonej sezonowo, może zawiesić zapłatę podatku w miesiącach, w których nie uzyskuje dochodu.

Czy wynajem pokoi jest zwolniony z PIT

Dochody z gospodarstwa agroturystycznego są zwolnione z podatku dochodowego, gdy podatnik wynajmuje nie więcej niż pięć pokoi gościnnych.

Czy można wybrać kartę podatkową

Przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć sezonowe wykonywanie usług transportowych, może opłacać kartę podatkową.

Czy można płacić ryczałtowy VAT

Przedsiębiorca, który świadczy usługi taksówkowe, może wybrać płacenie uproszczonego 3-proc. VAT zamiast 7-proc. stawki.

Kto może skorzystać z pomocy urzędu

Do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych można kierować także niektóre osoby poszukujące pracy.

Czy za czas przestoju należy się zapłata

Jeśli przestój w pracy nastąpił z winy pracownika, to wynagrodzenie nie przysługuje, chyba że powierzono mu inną pracę.

Od kiedy przysługuje urlop

Pracownik zatrudniony co najmniej sześć miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego.

Kiedy trzeba wydać świadectwo pracy

W razie zatrudnienia pracownika na podstawie kolejnej umowy, pracodawca wydaje mu świadectwo pracy po rozwiązaniu ostatniej umowy.

Kto może otrzymać zasiłek

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku zależy od spełnienia kryterium dochodowego.

Czy wystarczy akt notarialny

Przy staraniu się o premię gwarancyjną z książeczki mieszkaniowej na potwierdzenie prawa własności do budynku niekiedy wystarczy przedstawić akt notarialny.

Czy babcia dostanie spadek po wnuku

Nowelizacja kodeksu cywilnego w części dotyczącej dziedziczenia ustawowego wprowadziła m.in. nową kategorię spadkobierców – dziadków.

Czy sąd może ujawnić dane osób trzecich

Wykorzystując w postępowaniu dowody z dokumentów zawierających dane osób niebędących stroną w sprawie, sąd powinien przestrzegać ustawy o ochronie danych osobowych.

Jakiej ochronie podlega oprogramowanie komputerowe

Każda nielegalna kopia programu komputerowego będzie podlegać konfiskacie, zgodnie z ustawodawstwem danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.