Wyodrębnienie budżetowe sądów powszechnych, rozłożenie obowiązków służbowych tak, aby sędziowie nie musieli pracować ponad 40 godzin tygodniowo – to tylko niektóre postulaty Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Na ostatnim Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Sędziów Polskich pojawiła się propozycja wyodrębnienia budżetów sądów powszechnych.

Obecnie budżety sądów stanowią bowiem część budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości. Sędziowie uważają, że wzorem mogą być rozwiązania zastosowane w stosunku do budżetów Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych. W ich opinii taka zmiana urzeczywistni konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy.

Ponadto sędziowie domagają się sprawiedliwego i równomiernego obciążenia sędziów obowiązkami służbowymi w taki sposób, aby możliwe było wykonanie ich w czasie nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo.