Poinformował o tym w sobotę na konferencji prasowej szef resortu spraw wewnętrznych Grzegorz Schetyna.

Podkreślił, że są plany wprowadzenia zakazu stadionowego w innych krajach grupy Salzburg, a także rozszerzenie go na całą Unię Europejską, by - jak podkreślił - "skutecznie eliminować chuliganów z meczów". Według ministra, należy "pójść i przekonać Radę Europejską, żeby zakaz stadionowy wprowadzić nie tylko w krajach grupy Salzburg, ale w całej UE".

W Polsce od roku 2007 za wykroczenia podczas imprezy sportowej sąd może orzec od dwóch do sześciu lat tzw. zakazu stadionowego, który połączonego z obowiązkiem stawiania się na komisariacie policji w czasie meczu (co ma na celu lepsze egzekwowanie istniejącego zakazu). Ponadto zakaz ten obejmie teraz także zagraniczne mecze danego klubu lub reprezentacji Polski.

Ministrowie dyskutowali również o współpracy w egzekwowaniu mandatów za wykroczenia drogowe obywateli innych państw, tak by - jak powiedział Schetyna - ktoś, kto popełnił wykroczenie drogowe w jednej części Europy - musiał zapłacić także w innej.

Przedmiotem rozmów był także system azylowy, System Informacji Schengen II (SIS II) oraz planowane rozszerzenie strefy Schengen o Bułgarię i Rumunię (państwa te mają przystąpić do strefy w marcu 2011 roku).

Jak powiedział Schetyna, szefowie resortów spraw wewnętrznych Europy Środkowej "chcą wyjść ze wspólnym stanowiskiem" w sprawie wprowadzenia SIS II. "Jeżeli to jest niemożliwe, to należy usprawnić system SIS I" - podkreślił.

SIS to komputerowa baza danych, która pozwala na sprawdzenie, czy osoby lub przedmioty przekraczające granicę strefy Schengen, bądź już znajdujące się na jej terenie, nie są poszukiwane lub czy nie dotyczy ich zakaz wstępu. Obecny system SIS I jest przeciążony, dlatego rozpoczęto pracę nad systemem SIS II - bardziej rozbudowanym i zapewniającym dostęp do większej liczby danych, w tym danych biometrycznych. System ma być też podłączony do systemu informacji wizowej (tzw. VIS).

Jednak data, kiedy system ten miałby zastąpić dotychczasowy jest ciągle przesuwana. Miał być gotowy jeszcze przed wejściem Polski i innych nowych krajów członkowskich do strefy Schengen w 2007 r. Ponieważ tak się nie stało, nowe kraje podłączono do obecnego, starego systemu SIS I (powstała tzw. wersja SISone4all).

"Chcemy dojść do pewnych konkluzji. Mamy nadzieję, że uda nam się wypracować wspólne stanowisko" - powiedział minister spraw wewnętrznych Czech Martin Pecina.

Kończące się w sobotę dwudniowe spotkanie ministrów spraw wewnętrznych państw Europy Środkowej miało podsumować półroczne przewodnictwo Polski w Forum Salzburg. Grupa Salzburska jest nieformalną inicjatywą regionalną; powstała w 2001 roku w Salzburgu. W jej skład wchodzą szefowie resortów spraw wewnętrznych: Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier oraz komisarz UE ds. sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.


Główne obszary działania obejmują: współpracę policyjną, współpracę w zakresie kontroli granicznej, zwalczanie nielegalnej migracji i politykę azylową.