Obecnie RPD nie ma możliwości występowania do Trybunału. W sprawach związanych z prawami dzieci zwraca się do TK Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zgodnie z projektem Rzecznik Praw Dziecka będzie mógł samodzielnie wnosić skargi konstytucyjne do TK, będzie też mógł być uczestnikiem postępowania przed Trybunałem w postępowaniu wszczętym na wniosek RPO. Projekt przewiduje także możliwość wnoszenia przez Rzecznika Praw Dziecka skargi kasacyjnej; dotychczas taką możliwość mieli jedynie Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka zmiany te poszerzą kompetencje rzecznika i będzie mógł on bardziej kompleksowo zabiegać o prawa dzieci.

W październiku zeszłego roku znowelizowano już ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka

W październiku zeszłego roku znowelizowano już ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka, m.in. wzmacniając jego uprawnienia. Wcześniej rzecznik dysponował niewielkimi kompetencjami, a społeczne oczekiwania wobec tego urzędu były wysokie. Michalak (urzędujący od lipca zeszłego roku) zgodził się na objęcie urzędu, licząc na szybkie wzmocnienie uprawnień RPD.

Znowelizowana wówczas ustawa daje rzecznikowi możliwość wnikliwego badania interesujących go spraw; umożliwia mu dostęp do wszelkich dokumentów i daje prawo do badania, bez uprzedzenia, "każdej sprawy na miejscu". Rzecznik, w myśl noweli, może inicjować postępowania w sprawach karnych, administracyjnych i cywilnych oraz uczestniczyć w nich na prawach oskarżyciela.