Ustawa dotyczy rodzin zabitych w czerwcu 1956 roku w Poznaniu, w październiku 1957 roku w Warszawie, w grudniu 1970 roku na Wybrzeżu, w czerwcu 1976 roku w Radomiu oraz w stanie wojennym, w tym wskutek pacyfikacji kopalni "Wujek" w 1981 oraz w innych strajkach i protestach.

Świadczenie w wysokości 50 tys. zł ma być wypłacane na wniosek członków rodziny ofiar. Prawo do świadczenia jest niezbywalne; jeżeli osoba uprawniona umrze po wystąpieniu o zadośćuczynienie, prawo do niego przechodzi na spadkobierców.

W wystąpieniach wolnościowych, do których odnosi się ustawa, zginęło ponad 130 osób. Skutki budżetowe ustawy szacuje się na 27 mln zł. O zadośćuczynienie będzie można występować przez 10 lat od wejścia ustawy w życie.