Koszty banderol zostaną przeniesione na cenę

Znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych w danym roku kalendarzowym zachowają ważność do końca lutego następnego roku.

Importowany LPG można przemieszczać do jakiegokolwiek składu podatkowego

Z ustawy o podatku akcyzowym zniknie nakaz, aby gaz płynny po dokonaniu importu był przemieszczany wyłącznie do składu podatkowego importera.

Zabezpieczenie ryczałtowe dostępne dla większej liczby podmiotów

Zwiększy się katalog podmiotów, które mogą wnioskować do naczelnika urzędu celnego o złożenie 30-proc. zabezpieczenia ryczałtowego.

Świadczenia nie będą mogły być obniżane o więcej niż 25 proc.

Renty i emerytury dorabiających funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych nie mogą być obniżone o więcej niż 25 proc. – bez względu na wysokość uzyskanego przychodu.

W tym roku wpłata pierwszej raty możliwa także 1 czerwca

O jeden dzień został przedłużony termin, w którym pracodawcy muszą wpłacić na oddzielne konto część odpisów podstawowych na fundusz socjalny.

Jeszcze trzy miesiące na ocenę okresową

Od tego roku wszyscy członkowie korpusu służby cywilnej muszą być co dwa lata oceniani przez przełożonych. Urzędnik mianowany, który uzyska dwie kolejne negatywne oceny, straci pracę.

Kara za brak instrukcji

Kara grzywny będzie groziła za brak instrukcji do produktu, który zasilany jest bateriami.

Raporty nie tylko z instytucji finansowych

Stowarzyszenia, które prowadzą działalność gospodarczą, będą miały obowiązek składania sprawozdań o dokonanych transakcjach inspektorowi informacji finansowej.

Skazany za przestępstwo umyślne nie może być posłem ani senatorem

Do Sejmu i Senatu nie mogą być wybierane osoby, które popełniły przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego.

Zmieniony porządek dziedziczenia

Po spadkodawcy będą teraz dziedziczyli na mocy ustawy także dziadkowie, a w dalszej kolejności nawet wujowie i kuzyni. Rodzice dostaną większy udział w spadku kosztem rodzeństwa zmarłego.