Przy etykietowaniu, prezentacji i reklamowaniu środków spożywczych przeznaczonych do normalnego spożycia zakazane będzie posługiwanie się określeniami typu „dietetyczny” lub „do stosowania w diecie”. Sformułowania takie będą mogły być umieszczane jedynie na produktach przeznaczonych dla osób cierpiących na zaburzenia procesów trawiennych lub metabolizmu. Takie rozwiązania przewiduje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE z 6 maja 2009 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, opublikowana w środę w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Wymogi dla produktów

Etykiety produktów przeznaczonych do spożycia przez osoby chore lub niemowlęta będą musiały zawierać wyszczególnienie elementów składu ilościowego i jakościowego lub opis specjalnego procesu wytwórczego, który nadaje produktowi jego szczególne właściwości odżywcze. Konieczne będzie również podawanie wartości energetycznej wyrażonej w kilodżulach i kilokaloriach oraz zawartości węglowodanów, białka i tłuszczu w 100 gramach lub 100 mililitrach produktu. Na produktach trzeba też będzie wskazać cel, dla którego są przeznaczone. Produkty specjalnego przeznaczenia żywieniowego będą mogły być sprzedawane wyłącznie w opakowaniu. 

Zawieszenie sprzedaży

W miarę potrzeby właściwe organy będą upoważnione do żądania od producenta lub importera przedstawienia ekspertyzy naukowej i danych potwierdzających zgodność produktu z opisem. Państwa członkowskie nie mogą jednak z przyczyn dotyczących składu, charakteru produkcji, prezentacji lub etykietowania zakazać lub ograniczać handlu produktami, które spełniają wymogi dyrektywy. W przypadku gdy państwo członkowskie będzie miało uzasadnione powody do stwierdzenia, że środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, mimo dopuszczenia tego środka spożywczego do swobodnego obrotu w jednym lub więcej państwach członkowskich, możliwe będzie przejściowe zawieszenie lub ograniczenie handlu tym produktem na terytorium danego państwa. Musi powiadomić o tym Komisję i inne kraje Unii.

Środki spożywcze specjalnego użycia to:

1) preparaty do początkowego żywienia niemowląt i preparaty do dalszego żywienia niemowląt;
2) środki spożywcze obejmujące produkty zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci;
3) środki spożywcze stosowane w dietach o ograniczonej zawartości energii w celu redukcji masy ciała;
4) dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego;
5) środki spożywcze zaspokajające zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców;
6) Środki spożywcze dla osób cierpiących na zaburzenia metabolizmu węglowodanów (diabetyków).