Zmiana prawa

Egzaminator skróci praktyczną część egzaminu na prawo jazdy do 25 minut, jeżeli kandydat na kierowcę poprawnie wykona w tym czasie wszystkie manewry drogowe – zakłada nowelizacja rozporządzenia z 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. nr 217, poz. 1834 z późn. zm.). Nowe zasady egzaminowania kierowców zostały już skierowane przez ministra infrastruktury do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Obecnie egzamin praktyczny na prawo jazdy trwa 40 minut. Egzaminator nie może zakończyć go wcześniej, nawet jeżeli kierowca nie popełnił żadnego błędu. Jeżeli to uczyni, to istnieje ryzyko, że wynik zostanie później unieważniony.

Mniejsze kolejki

– Czas przeprowadzania egzaminu w dużym stopniu zależy od natężenia ruchu. W tych porach dnia, gdy jest on mniejszy, lub w weekendy, sprawdzenie umiejętności kierowcy trwa znacznie krócej niż np. w dni powszednie w godzinach szczytu – podkreśla Jarosław Czwajda, kierownik oddziału egzaminowania w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi. Uważa on, że dzięki możliwości skrócenia części praktycznej, w przypadku gdy ktoś dobrze sobie radzi za kierownicą, nawet 1/4 osób wcześniej zaliczy egzamin.

– Możliwość zaliczenia egzaminu po 25 minutach jazdy jest najważniejszą zmianą. Dzięki niej zmniejszą się kolejki osób oczekujących na egzamin praktyczny – mówi Mikołaj Karpiński, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury.

Inną zmianą, która może sprawić, że część praktyczna będzie przebiegać szybciej, jest zniesienie obowiązku sprawdzania wszystkich elementów związanych ze stanem technicznym pojazdu, takich jak poziom oleju w silniku, poziom płynu chłodzącego, działanie sygnału dźwiękowego czy działanie świateł. W sumie takich elementów jest kilkanaście i pokazywanie ich wszystkich znacznie wydłużało przebieg egzaminu. Nowe przepisy określają, że kandydat na kierowcę dostanie losowo dwa elementy do wskazania. Na wykonanie tego zadania będzie miał maksymalnie pięć minut.

Wystarczy jeden błąd

W zmienionym rozporządzeniu rozszerzono listę błędów, których popełnienie natychmiast zakończy jazdę z wynikiem niedostatecznym. Do obecnej listy błędów dodano niezastosowanie się do znaku STOP lub wjazd na powierzchnię wyłączoną z ruchu (zamalowana pasami część jedni – tzw. wysepka). Obecnie taka sytuacja ma miejsce, jeżeli kierujący nie stosuje się do znaków: zakaz wjazdu, zakaz ruchu w obu kierunkach, zakaz skręcania w lewo, zakaz skręcania w prawo, nakaz jazdy, linia podwójna ciągła.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie w 14 dni po opublikowaniu przepisów w Dzienniku Ustaw.