Projekt, będący inicjatywą Senatu, uwzględnia orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z października 2008 roku.

TK uznał wówczas, że sędzia, orzekając drugi raz w tej samej sprawie, zazwyczaj będzie czuł się związany wydanym przez siebie rozstrzygnięciem w pierwszym postępowaniu. Dlatego - zdaniem TK - niezgodne z konstytucją jest pominięcie takiego rozwiązania, które umożliwiałoby wyłączenie sędziego z udziału we wznowionym postępowaniu administracyjnym, jeśli wcześniej orzekał w tej samej sprawie.

Teraz projekt trafi do Sejmu, gdzie przejdzie cała procedurę legislacyjną.