Gazeta Prawna dotarła do projektu rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich. Wynika z niego, że od lipca planuje się zniesienie ponad 100 wydziałów grodzkich na terenie całego kraju. Będzie to pierwszy etap likwidacji sądów grodzkich. Resort przygotował bowiem także projekt nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, który przewiduje zniesienie wszystkich 292 wydziałów grodzkich.

O resortowych planach zlikwidowania sądów grodzkich Gazeta Prawna informowała już w lutym. Wówczas MS chciało znieść 120 wydziałów grodzkich. Obecny projekt przewiduje zmniejszenie liczby likwidowanych jednostek.

– Projekt rozporządzenia przesłany do konsultacji prezesom sądów okręgowych w kwietniu 2009 r. różni się od poprzednio przedstawionej im wersji. Planuje się bowiem czasowe odstąpienie od zniesienia kilkunastu zamiejscowych wydziałów grodzkich – mówi Joanna Dębek z biura informacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nowy projekt różni się także tym, że wyznacza datę likwidacji sądów grodzkich.

– Wejście w życie rozporządzenia planowane jest z dniem 1 lipca 2009 r. – mówi Joanna Dębek.

Sędziowie uważają, że lipcowy termin wejścia w życie rozporządzenia spowoduje duże trudności organizacyjne w sądach. Ich zdaniem decyzja o likwidacji została ogłoszona zbyt późno.

– Trzeba pamiętać, że lipiec jest to miesiąc urlopowy. Termin wejścia w życie rozporządzenia może więc spowodować duże trudności organizacyjne w wydziałach, do których zostaną przekazane sprawy z likwidowanych jednostek – tłumaczy sędzia Rafał Puchalski.

Z taką argumentacją nie zgadza się resort sprawiedliwości.

– Projekt rozporządzenia został przedstawiony prezesom sądów okręgowych z odpowiednim wyprzedzeniem – odpiera zarzuty Joanna Dębek.