Czy do rozpoczęcia budowy domu trzeba mieć pozwolenie

Chciałabym rozpocząć budowę własnego domu. Czy to prawda, że nadal mam obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę?

Tak

Nadal do wybudowania większości budynków potrzebne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Bez takiego pozwolenia nie jest dopuszczalne rozpoczęcie robót budowlanych, bowiem jeżeli inwestor przystąpi do prac budowlanych bez pozwolenia, to dopuści się samowoli budowlanej, a inspektor nadzoru budowlanego będzie mógł nakazać mu rozbiórkę wybudowanego obiektu. Ustawa – Prawo budowlane nie zawiera zamkniętego katalogu budynków, do wzniesienia których potrzebne jest pozwolenie na budowę. Zawiera natomiast listę budynków, do wzniesienia których pozwolenie na budowę potrzebne nie jest. Do najważniejszych kategorii tych budynków należą: altany i obiekty gospodarcze na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 mkw. w miastach i do 35 mkw. poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przyłącza mediów, obiekty małej architektury, ogrodzenia i obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych położone na terenie budowy. W przypadku budowy pozostałych budynków, w tym domu jednorodzinnego, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Podstawa prawna

● Art. 29 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 1156, poz. 1118 z późn. zm.).

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy do budowy ogrodzenia wystarczy zgłoszenie

Czy zawsze potrzebny jest plan zagospodarowania przestrzennego

Czy do wydania pozwolenia konieczny jest wniosek

Czy starosta może wydać pozwolenie w dowolnym terminie

Czy pozwolenie na budowę wystarcza do rozpoczęcia prac

Czy pozwolenie jest ważne tylko przez trzy lata

Czy do budowy wystarcza rejestracja u starosty

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.