Czytaj dodatek Nowe Prawo Praktyka - dodatek tylko w eGP, a w nim m.in.:

Czy po likwidacji ogrodów działkowych zostaną przyznane nowe tereny

Jeżeli ogrody działkowe zostaną zlikwidowane pod budowę drogi publicznej, wówczas Polski Związek Działkowców będzie mógł wystąpić o przyznanie mu terenów zamiennych pod odtworzenie ogrodów.

Czy odzyskam podatek od paliwa

Samochód bez homologacji ciężarowej, który został kupiony przed 1 maja 2004 r., nie uprawnia do odliczenia VAT od paliwa wykorzystywanego do jego napędu.

Jak zgłosić wznowienie działalności gospodarczej

W razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom lub kodu tytułu ubezpieczenia dokumenty zgłoszeniowe po wznowieniu działalności składa w ZUS płatnik składek.

Czy można łączyć świadczenie z rentą wypadkową

Okresowa emerytura kapitałowa może być wypłacana także z rentą z tytułu niezdolności do pracy.

Czy inspektor nadzoru może nakazać rozbiórkę budynku

Budowa domu bez rejestracji będzie samowolą budowlaną, a nadzór budowlany będzie mógł nakazać jego rozbiórkę.

Czy trzeba zgłosić budowę ogrodzenia

Do budowy ogrodzenia od strony ulicy i powyżej 2,2 metra nie będzie konieczne sporządzenie projektu budowlanego. Inwestor będzie jednak musiał dokonać zgłoszenia inwestycji u starosty.

Co trzeba załatwiać poza jednym okienkiem

Przedsiębiorca zamierzający od początku działalności rozliczać VAT musi załatwić związane z tym formalności w urzędzie skarbowym. Tam bowiem powinien zarejestrować się jako podatnik VAT.

Czy można wnieść skargę na pracę prokuratora prowadzącego sprawę

Skargę na przewlekłość postępowania prokuratora może wnieść strona tego postępowania, która uznała, że wskutek działania lub bezczynności prokuratora doszło do naruszenia jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.