Zarobki prawników nie powinny przekraczać 5 tys. zł miesięcznie. Takie stanowisko na temat wynagrodzenia radców prawnych ma ponad połowa Polaków zapytanych w ankiecie przeprowadzonej przez TNS OBOP na zlecenie Krajowej Izby Radców Prawnych.

Wygórowane pensje

Zdaniem co drugiego Polaka prawnicy zarabiają obecnie przynajmniej 4 tys. zł miesięcznie. Aż co czwarty ankietowany uważa, że miesięczna pensja prawnika wynosi od 7 do ponad 10 tys. zł. Tylko 6 proc. zapytanych przez TNS OBOP Polaków odpowiedziało, że miesięczne wynagrodzenie radcy prawnego nie przekracza 3 tys. zł.

– Polacy mają dość małą wiedzę na temat wynagrodzenia prawników. Aż 33 proc. zapytanych przez nas osób nie było w stanie określić miesięcznego wynagrodzenia radcy prawnego. Jeśli jednak musimy wskazać, do jakiej grupy społecznej zaliczamy prawników, to zdecydowana większość z nas uważa, że jest to grupa zawodowa o wysokim statusie materialnym – mówi Urszula Krassowska z TNS OBOP.

W opinii większości Polaków wynagrodzenia prawników nie są adekwatne do ich pracy i są zdecydowanie za wysokie. Większość z nas uważa, że pensje radców prawnych powinny być przynajmniej dwa razy niższe. 16 proc. ankietowanych wskazało, że prawnicy nie powinni zarabiać więcej niż 3 tys. zł miesięcznie. Co trzeci pytany byłby w stanie zaakceptować wynagrodzenie prawnika do 5 tys. zł. Tylko 9 proc. ankietowanych wycenia pracę prawników na co najmniej 7 tys. zł miesięcznie.

– Polacy uważają, że prawnicy zarabiają zdecydowanie za dużo. Bez żadnego uzasadnienia chcą jednak zrównać wynagrodzenia prawników z zarobkami np. fryzjerów, osób układających kafelki czy kierowców, bo według naszych badań wynagrodzenia przedstawicieli tych grup zawodowych wahają się od 3 do 5 tys. zł – mówi Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Izby Radców Prawnych.

Zdaniem ankietowanych na wyższe wynagrodzenie zasługują jedynie najwybitniejsi prawnicy. Jednak i w ich przypadku pensje nie powinny być nazbyt wygórowane. Co trzeci zapytany byłby w stanie płacić najwybitniejszemu prawnikowi więcej niż 10 tys. zł miesięcznie. Tyle samo osób uważa, że prawnik taki powinien zarabiać od 5 do 10 tys. zł miesięcznie.

Monopol korporacji

W powszechnej opinii panującej wśród naszych rodaków jednym z powodów zbyt drogich usług prawników jest monopol korporacji prawniczych na świadczenie tego typu usług.

– Ponad połowa zapytanych przez nas osób odpowiedziała, że w Polsce istnieje monopol radców prawnych i adwokatów na udzielanie porad prawnych. Tylko 5 proc. pytanych prawidłowo potrafiło powiedzieć, że prawo do udzielania porad prawnych mają wszyscy, pod warunkiem zarejestrowania odpowiedniej działalności gospodarczej – mówi Urszula Krassowska.