Zdecydowana większość Polaków nie ma elementarnej wiedzy z zakresu prawa. Badania przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie Krajowej Izby Radców Prawnych pokazały, że aż 4/5 Polaków nie wie, ilu instancyjne jest postępowanie sądowe w Polsce. Tylko 18 proc. pytanych wskazało, że polskie sądy mają dwie instancje.

- Polacy nie znają także pojęć prawnych. Co trzeci Polak nie wie np., co to jest pozew - mówi Urszula Krassowska z TNS OBOP. - Jest to podstawowe pojęcie prawne, więc wynik ten jest zatrważający - dodaje.

Niski poziom wiedzy z zakresu prawa wynika głównie ze złego systemu edukacji w Polsce.

- W szkołach średnich nie ma dziś żadnej obowiązkowej godziny z zakresu prawa. Sprawia to, że w sytuacji, kiedy Polak styka się w swoim życiu z problematyką prawną, nie wie najczęściej, co ma robić - mówi Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Izby Radców Prawnych.

- Prawie połowa pytanych nie widziała np., do kogo należałoby się zwrócić o pomoc w sytuacji, gdyby mieli sprawę karną w sądzie o spowodowanie wypadku komunikacyjnego - wyjaśnia Maciej Bobrowicz.