Adresat pisma w postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma 14 dni na odebranie korespondencji, jeżeli listonosz nie zastanie go w domu. Przesyłka musi być dwukrotnie awizowana. Takie zmiany przewiduje ustawa z 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która dziś wchodzi w życie (Dz.U. nr 53, poz. 433).

W praktyce zmiana oznacza, że jeżeli listonosz nie będzie mógł doręczyć pisma bezpośrednio adresatowi ani przekazać go dorosłemu domownikowi lub dozorcy domu, przesyłka trafi na 14 dni do placówki pocztowej albo do urzędu gminy. Jednocześnie obowiązkowe będzie pozostawienie w skrzynce pocztowej zawiadomienia o możliwości odbioru pisma w ciągu siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia. Gdy nie będzie skrzynki, zawiadomienie zostawione będzie w drzwiach mieszkania adresata lub w drzwiach biura, w którym adresat wykonuje swe czynności zawodowe.

Jeśli pismo nie zostanie odebrane w tym terminie, obowiązkowe będzie powtórne awizowanie z zawiadomieniem o możliwości odbioru listu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pierwszego zawiadomienia o pozostawieniu pisma na poczcie albo w urzędzie gminy. Jeśli po pismo znów nikt się nie zgłosi, doręczenie uważa się za dokonane z upływem 14-dniowego terminu przechowywania pisma.