Obecnie zwolnienie z kosztów sądowych (w całości lub części) jest warunkiem ubiegania się o wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego przez sąd. Jednak - jak podkreśla w uzasadnieniu do projektu resort sprawiedliwości - "w obecnych realiach nie jest to adekwatne kryterium".

"Często bowiem może zdarzyć się tak (...), że strona dysponuje wprawdzie dostatecznym majątkiem, aby uiścić opłatę sądową i wydatki, niemniej jednak pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokackiego lub radcowskiego przekracza jej możliwości" - napisano w uzasadnieniu.

Do wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego osoby niezwolnione z kosztów sądowych będą musiały dołączyć oświadczenie z informacją o stanie rodzinnym, majątku i źródłach utrzymania.

Tak jak obecnie sąd będzie rozstrzygał o ustanowieniu adwokata lub radcy prawnego, a konkretną osobę wskaże samorząd adwokacki lub radcowski.

Ministrowie zajmą się także projektami rozporządzeń w sprawie zmian przepisów dotyczących wałbrzyskiej i krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Wyjątkowo posiedzenie rządu rozpocznie się w południe, a nie - tak jak zazwyczaj - o godz. 11

Rząd wysłucha też informacji ministra rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej o wykorzystaniu unijnych funduszy.

9 kwietnia szefowa resortu rozwoju regionalnego poinformowała, że kwota zaliczek dotychczas wypłaconych na realizację projektów unijnych w ramach funduszy na lata 2007-2013 wyniosła 300 mln zł. Przyznała, że resort spodziewał się lepszego rezultatu. Polska ma do wykorzystania w latach 2007 - 2013 67 mld euro funduszy unijnych.

Resort podał również wtedy, że program Infrastruktura i Środowisko (IiŚ) znalazł się na ostatnim miejscu pod względem wydatkowania środków pośród wszystkich programów unijnych na lata 2007-2013. Wartość zatwierdzonych wydatków wnioskodawców w ramach tego programu wynosi 19,9 mln zł i stanowi 0,01 proc. dostępnych środków. Z tego programu mają być finansowane największe projekty infrastrukturalne w Polsce, m.in. autostrady. Na cały 2009 rok resort przewiduje 3,1 mld wydatków w ramach IiŚ.

Wyjątkowo posiedzenie rządu rozpocznie się w południe, a nie - tak jak zazwyczaj - o godz. 11.