"To, że aż 43 proc. polskiego społeczeństwa deklaruje świadomość zasad ochrony danych osobowych, to bardzo dobry rezultat" - ocenił w czwartek w rozmowie z PAP Serzycki. Jego zdaniem, to zasługa konsekwentnie realizowanej polityki, że "trzeba maksymalnie dużo czasu i wysiłku poświęcić edukacji" m.in. na temat możliwych zagrożeń.

Jak dodał, GIODO podejmuje wiele inicjatyw w tym zakresie - przygotowuje szkolenia, materiały informacyjne, publikacje w pismach, audycje w radiu, pogadanki w szkołach czy konkursy dla dzieci; planuje też kolejne działania.

W badaniu Eurobarometru przeprowadzonym na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Komisji Europejskiej wzięło udział ponad 27 tys. losowo wybranych obywateli, zamieszkujących 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, w wieku 15 lat i powyżej.

55 proc. Polaków wykazuje troskę o dane osobowe ujawniane w internecie

Badanie wykazało, że 55 proc. Polaków wykazuje troskę o dane osobowe ujawniane w internecie, co plasuje nasz kraj na jednym z ostatnich miejsc wśród państw członkowskich UE.

W ocenie GIODO, powód do satysfakcji daje 74 proc. badanych Polaków, którzy są świadomi, że organizacje zbierające dane osobowe mają obowiązek informowania osoby, których dane dotyczą, o celu zbierania danych osobowych oraz ich ewentualnym, dalszym wykorzystaniu. Rezultat ten stawia Polskę na trzecim miejscu, tuż po Rumunii i Słowenii.

Powód do zadowolenia, według GIODO, daje również wynik wskazujący, że Polska znajduje się powyżej średniej pod względem świadomości obywateli, którzy wiedzą, że dane mogą być przekazywane do państw trzecich jedynie wtedy, gdy państwa te gwarantują równoważny poziom ochrony danych.

Jak podano, 45 proc. Polaków stwierdziło, że ich dane osobowe są należycie chronione.