Michalak dziękował posłom za zaufanie. Obiecał, że będzie stał na straży dzieci, dochowa roty ślubowania i dzieci będą dla niego zawsze na pierwszym miejscu. Zadeklarował też pełną gotowość współpracy z parlamentem, rządem, samorządem i organizacjami pozarządowymi, którym na sercu leży dobro dziecka.

Zadeklarował również gotowość współpracy z opozycją, która na niego nie głosowała. "Rozumiem, że opozycja nie jest opozycją do praw dziecka" - zaznaczył.

Marek Michalak urodził się w 1971 roku w Świdnicy. Ukończył pedagogikę resocjalizacyjną, a także studia podyplomowe w zakresie socjoterapii oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej.

Od 1987 roku pracuje społecznie na rzecz dzieci i młodzieży, m.in. w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce" w Świdnicy, Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy, Ogólnopolskim Forum na rzecz Praw Dziecka. W 1994 roku został najmłodszym kawalerem Orderu Uśmiechu, a od 1996 r. jest członkiem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, od 2007 roku kieruje tą organizacją jako kanclerz.