Michalak, wybrany w środę przez Sejm na to stanowisko, zastąpi Ewę Sowińską, która w kwietniu podała się do dymisji, a z końcem czerwca odeszła z urzędu.

Nowy rzecznik uważa, że prawa dziecka są typem praw człowieka; są prawami naturalnymi wynikającymi z osobowej godności, a państwo jest ich głównym gwarantem. Jego zdaniem rzecznik powinien mieć dobrą diagnozę sytuacji dzieci w Polsce i współpracować z dobrymi specjalistami. Jego priorytetami będą walka z biedą wśród dzieci, przemocą, działania na rzecz wzmocnienia więzi rodzinnych i dbałość o dobrą jakość edukacji oraz opieki zdrowotnej.

Michalak jest zwolennikiem wprowadzenia zakazu bicia dzieci. "W sposób zdecydowany wypowiadam się przeciwko wszelkim formom przemocy, w tym również przeciwko klapsowi. Będę promował zmiany mające na celu wyeliminowanie przemocy z polskiej praktyki wychowawczej i życia rodzinnego" - zadeklarował. Podkreślił, że wielkie znaczenie przywiązuje do zapobiegania przemocy i współpracy wszystkich instytucji i organizacji zajmujących się pomocą dzieciom i rodzinie: pomocy społecznej, policji, szkół, ośrodków zdrowia, sądów i organizacji pozarządowych.

Nowy RPD chce także podejmować działania zmierzające do wzmacniania więzi rodzinnych. Za niepokojące zjawiska uważa m.in. eurosieroctwo i brak poszanowania praw ojca w sytuacji rozwodu. Zamierza także współpracować z władzami oświatowymi i propagować edukację integracyjną, a także dbać o to, by szkoła była bezpieczna.

Michalak chciałby także, aby wszystkie dzieci miały dostęp do opieki zdrowotnej wysokiej jakości oraz objęte były programami profilaktycznymi w zakresie m.in. ochrony przed chorobami kręgosłupa, próchnicą zębów, nowotworami. Zadeklarował, że podejmie starania o przywrócenie opieki medycznej w szkołach.

Nowy RPD jest zwolennikiem wzmocnienia urzędu i wyposażenia rzecznika w większe kompetencje i szersze uprawnienia. Chciałby przywrócić zaufanie społeczne do RPD i odbudować dobre relacje z organizacjami pozarządowymi, naukowymi oraz międzynarodowymi. Zamierza także współpracować z mediami i nieustannie promować prawa dziecka. Chciałby uruchomić powszechnie dostępny telefon interwencyjno-informacyjny dla dzieci. "Kiedy dziecko do mnie dzwoni, powinienem mieć możliwość, by zareagować natychmiast i sprawdzić absolutnie wszystko. W ciągu tygodnia sińce szybko się goją, nawet na twarzy 9-miesięcznego dziecka" - mówił Michalak.

Marek Michalak urodził się w 1971 roku w Świdnicy. Ukończył pedagogikę resocjalizacyjną, a także studia podyplomowe w zakresie socjoterapii oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej. Brał udział i ukończył wiele szkoleń i seminariów dotyczących pomocy społecznej, pracy z dzieckiem i rodziną oraz zarządzania. Od 1987 roku pracuje społecznie na rzecz dzieci i młodzieży, m.in. w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce" w Świdnicy, Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy, Ogólnopolskim Forum na rzecz Praw Dziecka. W 1994 roku został najmłodszym kawalerem Orderu Uśmiechu, a od 1996 r. jest członkiem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, od 2007 roku kieruje tą organizacją jako kanclerz.

Jest autorem programu "Centrum Przyjaźni Dziecięcej" wspomagającego dziecko i rodzinę, który to program otrzymał wiele nagród i rekomendacji, m.in. włączenie do banku danych Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, włączenie do programu "Tęcza" Fundacji "Pomoc Społeczna SOS" Jacka Kuronia czy wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Od 1993 roku jest kierownikiem muzycznego Zespołu Dziecięcego "SERDUSZKA" skupiającego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W 1993 r. zainicjował w Świdnicy akcję "Czerwiec Miesiącem Dziecka", która jest realizowana w innych miastach w Polsce i na Litwie. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem międzynarodowej akcji charytatywnej "Polscy Artyści Plastycy - Dzieciom". Akcja ta realizowana jest w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA, Tunezji i w Kanadzie.

Kierowane przez niego organizacje były wielokrotnie nagradzane m.in. przez Fundację Batorego i Bankers Trust z Nowego Jorku, Ministra Pracy i Polityki Społecznej czy Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Marek Michalak otrzymał również nagrody i wyróżnienia, w tym m.in. Nagrodę Specjalną Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 1997 r., wyróżnienie indywidualne dla lidera organizacji obywatelskiej w konkursie PRO PUBLICO BONO na Inicjatywę Obywatelską Dziesięciolecia 1989-99 w 1999 roku, Złoty Medal "SERCE za SERCE" w 2007 r., Medal "Kryształowe serce" Kliniki Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu w 2007 r. W 2003 r. otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.

Jest ojcem dwójki dzieci - pięcioletniej Julii i pięciomiesięcznego Miłosza. (PAP)

akw/ malk/ mow/