Michalak, wybrany w środę przez Sejm na to stanowisko, zastąpi Ewę Sowińską, która w kwietniu podała się do dymisji, a z końcem czerwca odeszła z urzędu.

Nowy rzecznik uważa, że prawa dziecka są typem praw człowieka; są prawami naturalnymi wynikającymi z osobowej godności, a państwo jest ich głównym gwarantem. Jego zdaniem rzecznik powinien mieć dobrą diagnozę sytuacji dzieci w Polsce i współpracować z dobrymi specjalistami. Jego priorytetami będą walka z biedą wśród dzieci, przemocą, działania na rzecz wzmocnienia więzi rodzinnych i dbałość o dobrą jakość edukacji oraz opieki zdrowotnej.

Michalak jest zwolennikiem wprowadzenia zakazu bicia dzieci. "W sposób zdecydowany wypowiadam się przeciwko wszelkim formom przemocy, w tym również przeciwko klapsowi. Będę promował zmiany mające na celu wyeliminowanie przemocy z polskiej praktyki wychowawczej i życia rodzinnego" - zadeklarował. Podkreślił, że wielkie znaczenie przywiązuje do zapobiegania przemocy i współpracy wszystkich instytucji i organizacji zajmujących się pomocą dzieciom i rodzinie: pomocy społecznej, policji, szkół, ośrodków zdrowia, sądów i organizacji pozarządowych.

Michalak chciałby, aby wszystkie dzieci miały dostęp do opieki zdrowotnej wysokiej jakości

Nowy RPD chce także podejmować działania zmierzające do wzmacniania więzi rodzinnych. Za niepokojące zjawiska uważa m.in. eurosieroctwo i brak poszanowania praw ojca w sytuacji rozwodu. Zamierza także współpracować z władzami oświatowymi i propagować edukację integracyjną, a także dbać o to, by szkoła była bezpieczna.

Michalak chciałby także, aby wszystkie dzieci miały dostęp do opieki zdrowotnej wysokiej jakości oraz objęte były programami profilaktycznymi w zakresie m.in. ochrony przed chorobami kręgosłupa, próchnicą zębów, nowotworami. Zadeklarował, że podejmie starania o przywrócenie opieki medycznej w szkołach.

Nowy RPD jest zwolennikiem wzmocnienia urzędu i wyposażenia rzecznika w większe kompetencje i szersze uprawnienia. Chciałby przywrócić zaufanie społeczne do RPD i odbudować dobre relacje z organizacjami pozarządowymi, naukowymi oraz międzynarodowymi. Zamierza także współpracować z mediami i nieustannie promować prawa dziecka. Chciałby uruchomić powszechnie dostępny telefon interwencyjno-informacyjny dla dzieci. "Kiedy dziecko do mnie dzwoni, powinienem mieć możliwość, by zareagować natychmiast i sprawdzić absolutnie wszystko. W ciągu tygodnia sińce szybko się goją, nawet na twarzy 9-miesięcznego dziecka" - mówił Michalak.

Marek Michalak urodził się w 1971 roku w Świdnicy. Ukończył pedagogikę resocjalizacyjną, a także studia podyplomowe w zakresie socjoterapii oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej. Brał udział i ukończył wiele szkoleń i seminariów dotyczących pomocy społecznej, pracy z dzieckiem i rodziną oraz zarządzania. Od 1987 roku pracuje społecznie na rzecz dzieci i młodzieży, m.in. w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce" w Świdnicy, Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy, Ogólnopolskim Forum na rzecz Praw Dziecka. W 1994 roku został najmłodszym kawalerem Orderu Uśmiechu, a od 1996 r. jest członkiem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, od 2007 roku kieruje tą organizacją jako kanclerz.

Jest ojcem dwójki dzieci - pięcioletniej Julii i pięciomiesięcznego Miłosza

Jest autorem programu "Centrum Przyjaźni Dziecięcej" wspomagającego dziecko i rodzinę, który to program otrzymał wiele nagród i rekomendacji, m.in. włączenie do banku danych Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, włączenie do programu "Tęcza" Fundacji "Pomoc Społeczna SOS" Jacka Kuronia czy wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Od 1993 roku jest kierownikiem muzycznego Zespołu Dziecięcego "SERDUSZKA" skupiającego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W 1993 r. zainicjował w Świdnicy akcję "Czerwiec Miesiącem Dziecka", która jest realizowana w innych miastach w Polsce i na Litwie. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem międzynarodowej akcji charytatywnej "Polscy Artyści Plastycy - Dzieciom". Akcja ta realizowana jest w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA, Tunezji i w Kanadzie.

Kierowane przez niego organizacje były wielokrotnie nagradzane m.in. przez Fundację Batorego i Bankers Trust z Nowego Jorku, Ministra Pracy i Polityki Społecznej czy Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Marek Michalak otrzymał również nagrody i wyróżnienia, w tym m.in. Nagrodę Specjalną Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 1997 r., wyróżnienie indywidualne dla lidera organizacji obywatelskiej w konkursie PRO PUBLICO BONO na Inicjatywę Obywatelską Dziesięciolecia 1989-99 w 1999 roku, Złoty Medal "SERCE za SERCE" w 2007 r., Medal "Kryształowe serce" Kliniki Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu w 2007 r. W 2003 r. otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.

Jest ojcem dwójki dzieci - pięcioletniej Julii i pięciomiesięcznego Miłosza.