Kandydaturę Michalaka, którego zgłosił klub PO, poparło 237 posłów. Jego kontrkandydatami byli Katarzyna Piekarska zgłoszona przez klub Lewicy (uzyskała 41 głosów) oraz Leszek Dobrzyński zgłoszony przez klub PiS (uzyskał 144 głosy). Większość bezwzględna konieczna do wyboru wynosiła 214.

Marszałek Bronisław Komorowski przypomniał, że Sejm powołuje RPD za zgodą Senatu, który rozpoczyna posiedzenie w środę o godz. 11. "Po uzyskaniu tej zgody, Rzecznik złoży przed Sejmem wymagane ustawą ślubowanie, co może nastąpić jeszcze w czasie tego posiedzenia Sejmu" - zapowiedział Komorowski.

We wtorek Michalak i Piekarska uzyskali pozytywne opinie sejmowych komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży. Rekomendacji komisji nie uzyskał Dobrzyński.

"W sposób zdecydowany wypowiadam się przeciwko wszelkim formom przemocy, w tym również przeciwko klapsowi"

Michalak podczas posiedzenia komisji deklarował, że jego priorytetami jako RPD będą: walka z biedą wśród dzieci, z przemocą, działania na rzecz wzmocnienia więzi rodzinnych i dbałość o dobrą jakość edukacji oraz opieki zdrowotnej.

Według Michalaka, aby Rzecznik mógł działać skutecznie, konieczne jest wzmocnienie tego urzędu zarówno przez wyposażenie go w szersze uprawnienia, jak i odbudowanie dobrych relacji z organizacjami pozarządowymi, naukowymi oraz międzynarodowymi.

"W sposób zdecydowany wypowiadam się przeciwko wszelkim formom przemocy, w tym również przeciwko klapsowi. Będę promował zmiany mające na celu wyeliminowanie przemocy z polskiej praktyki wychowawczej" - mówił we wtorek Michalak. Zapowiedział również, że zamierza współpracować z mediami i nieustannie promować prawa dziecka.

"Kiedy dziecko do mnie dzwoni, powinienem mieć możliwość, by zareagować natychmiast i sprawdzić absolutnie wszystko"

Michalak chciałby także uruchomić powszechnie dostępny telefon interwencyjno-informacyjny dla dzieci. "Kiedy dziecko do mnie dzwoni, powinienem mieć możliwość, by zareagować natychmiast i sprawdzić absolutnie wszystko. W ciągu tygodnia sińce szybko się goją, nawet na twarzy 9-miesięcznego dziecka" - podkreślił.

Marek Michalak urodził się w 1971 roku w Świdnicy. Ukończył pedagogikę resocjalizacyjną, a także studia podyplomowe w zakresie socjoterapii oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej.

Od 1987 roku pracuje społecznie na rzecz dzieci i młodzieży, m.in. w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce" w Świdnicy, Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy, Ogólnopolskim Forum na rzecz Praw Dziecka. W 1994 roku został najmłodszym kawalerem Orderu Uśmiechu, a od 1996 r. jest członkiem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, od 2007 roku kieruje tą organizacją jako kanclerz.