Poinformowała o tym we wtorek PAP rzeczniczka TVP Aneta Wrona.

30 czerwca WZA nie udzielił absolutorium władzom spółki TVP za 2007 rok. Minister Aleksander Grad zapowiadał wcześniej, że po zapoznaniu się z audytem spółki, na który TVP nałożyła klauzulę tajności, nie będzie mógł udzielić absolutorium.

Członkowie zarządu i rady nadzorczej TVP mówili, że jest to decyzja polityczna i bez merytorycznego uzasadnienia, w związku z czym "podejmą kroki prawne na drodze sądowej".

Według TVP, WZA spółki odbyło się bez udziału jej władz, choć zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia. Podkreślano, iż WZA podjęło decyzję o nieudzielaniu absolutorium mimo zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz propozycji podziału zysku netto.