Na dzisiejszej konferencji Związku Banków Polskich (ZBP) rozpoczęto kampanię edukacyjną dotyczącą możliwości zastrzegania utraconych dokumentów tożsamości w bankach. Kampania odbywa się pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i przy wsparciu Komendy Głównej Policji.

Jak poinformował na konferencji rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Sokołowski, codziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem. Wykorzystywane są one m.in. do wyłudzania pożyczek, wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wyposażenia czy uniknięcia opłat, kradzieży wypożyczonych samochodów, zakładania fikcyjnych firm czy wyłudzania kredytów i zwrotu nadpłaconych podatków.

"Liczba przestępstw z wykorzystaniem cudzego bądź fałszywego dokumentu tożsamości spada w ostatnich latach, jednak nie powinno to być powodem do bagatelizowania problemu. Powinniśmy głośno mówić o konieczności zgłaszania faktu kradzieży dokumentów - podkreślił Sokołowski.

"Najlepiej, zgłaszać kradzież zarówno w banku, jak i na policji"

"Najlepiej, zgłaszać kradzież zarówno w banku, jak i na policji. Z pewnością pozwoli to na wyeliminowanie wielu prób wyłudzeń i oszustw, uchroni też nas przed wymiernymi stratami" - dodał.

Jak powiedziała Elżbieta Piórkowska ze Związku Banków Polskich, gdy tylko zorientujemy się, że straciliśmy dokumenty, jak najszybciej powinniśmy zastrzec je w banku. Jeśli nie skorzystamy z usług banku, możemy udać się do takiego banku, który zdecydował się na zastrzeganie dokumentów wszystkich obywateli.

Listę instytucji zastrzegających dokumenty wszystkich obywateli można znaleźć na stronie www.dokumentyzastrzezone.pl.

Najważniejsze dokumenty, które powinny być zastrzegane po utraceniu to: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa i marynarska, dowód rejestracyjny, karta stałego pobytu. Zastrzegać powinno się też kartę kredytową.

Poprzez system Dokumenty Zastrzeżone informacja o utracie dokumentów trafia do banków i firm, które identyfikują obsługiwane osoby na podstawie dokumentów tożsamości i uczestniczą w systemie. Odbywa się to w trybie natychmiastowym, który trwa około 10 minut.

Jak powiedział prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich to jedyna ogólnokrajowa, powszechnie dostępna baza danych o zastrzeżonych dokumentach tożsamości w Polsce. Informacje o dokumentach są przekazywane wszystkim bankom uczestniczącym w systemie, korzystają z niego także operatorzy telefonii komórkowych, poczta oraz szereg innych uczestników.

Dokumenty mogą również sprawdzać notariusze,pracownicy hoteli, wypożyczalni czy agencji pośrednictwa wynajmu nieruchomości.

System Dokumenty Zastrzeżone działa od 1997 roku. Pozwala zidentyfikować ponad 1,8 mln zastrzeżonych dokumentów. Przedstawiciele ZBP podkreślają wysoki poziom jego skuteczności, który obrazuje liczba ponad 110 tys. zastrzeżeń nowych dokumentów tożsamości w roku 2007.