W trakcie Zgromadzenia rozpatrywane były problemy wynikające z orzecznictwa TK.

"Prawo, jeżeli jest formułowane w sposób ogólny, poddaje się różnym interpretacjom, które (...) mogą być równie zasadne. To duże źródło władzy Trybunału Konstytucyjnego i innych sądów" - powiedział prezydent. Zaznaczył, że "idzie o granice". "Ja zawsze mówiłem (...), żeby być możliwie oszczędnym" - dodał.

L. Kaczyński podkreślił, że pozytywnie ocenia zwiększenie aktywności Trybunału Konstytucyjnego. Dodał, że działalność Trybunału przyczynia się do pewności i jednolitości prawa.

W 2008 roku Trybunał wydał 166 orzeczeń - o 20 proc. więcej niż rok wcześniej. W 53 proc. wyroków Trybunał orzekł o niekonstytucyjności, zaś w 47 proc. uznał konstytucyjność rozpatrywanego przepisu. W roku ubiegłym do TK wpłynęło 598 spraw, o jedną czwartą więcej niż w roku poprzednim.

"Różnice zdań są nieuniknione"

Wśród najważniejszych orzeczeń wydanych w 2008 r. były m.in. wyroki w sprawie tzw. komisji naciskowej, zasad dostępu do zawodu notariusza, sporu między prezydentem a Krajową Radą Sądownictwa, wyroki dotyczące WSI, przekształcenia WSI, a także autoryzacji wypowiedzi.

Prezes TK Bohdan Zdziennicki powiedział, że w 12 proc. spraw sędziowie zgłaszali zdania odrębne. "Różnice zdań są nieuniknione" - zaznaczył. Na zorganizowanej wcześniej konferencji prasowej tłumaczył, że w TK zdarzają się "konflikty racji, a nie frakcji".

Zdziennicki podkreślił, że wśród zjawisk negatywnych w roku ubiegłym zdarzały się wnioski o wyłączenie sędziów składane tuż przed rozprawą, były przypadki niezajmowania stanowiska, niestawiania się na rozprawę czy komentowania wyroku w sposób odbiegający od standardów prawnych. W ocenie TK przypadki takie świadczą "o lekceważeniu pozycji ustrojowej Trybunału".

Pozytywnie oceniając wkład Sejmu i Senatu w realizację orzeczeń TK w ostatnim czasie, Zdziennicki zwrócił jednak uwagę, że 150 orzeczeń TK nadal jest niezrealizowanych.

W dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów wzięli udział także m.in. parlamentarzyści i sędziowie

Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski podkreślił, że "dzięki rozstrzygnięciom TK zasady i wartości konstytucyjne były i są rozwijane i lepiej stosowane". Przypomniał, że Trybunał będzie rozstrzygał o konstytucyjności ustawy o emeryturach pomostowych, o obniżeniu świadczeń dla funkcjonariuszy specsłużb PRL, a także spór kompetencyjny między premierem a prezydentem.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz w swoim wystąpieniu skupił się głównie na realizacji wyroków TK przez Senat. Poinformował, że w tej kadencji senacka Komisja Ustawodawcza przeanalizowała 104 orzeczenia TK, a w 49 sprawach złożyła wnioski o wszczęcie inicjatywy ustawodawczej.

W dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów wzięli udział także m.in. parlamentarzyści i sędziowie.