Adwokaci, radcy prawni, rzecznicy patentowi oraz doradcy podatkowi będą mogli poświadczać dokumenty składane w sądach i urzędach. Nad taką propozycją zmian ustawowych w zakresie uwierzytelniania dokumentów pracują senatorowie. Autorzy projektu chcą, aby odpis dokumentu poświadczony przez pełnomocnika miał moc prawną oryginału. Zmiany mają być wprowadzone m.in. w kodeksie postępowania cywilnego, kodeksie postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej. Nie obejmą postępowań karnych.

Usprawnienie postępowań

- Celem nowelizacji jest odformalizowanie i przyspieszenie postępowania cywilnego, administracyjnego, sądowoadministracyjnego oraz podatkowego - wskazuje prof. Leon Kieres, senator PO i współautor zmian.

- W praktyce często jeden i ten sam dokument potrzebny jest stronie w kilku postępowaniach równocześnie. Przykładowo zwykła faktura VAT może być dowodem w toczących się równolegle postępowaniach cywilnych, podatkowych i administracyjnych. Kiedy wymaga się przedstawienia oryginału dokumentu w jednym postępowaniu, strona, aby skorzystać z tego dokumentu w innym postępowaniu, musi czekać, aż to pierwsze postępowanie się zakończy - tłumaczy senator Kieres.

Teraz w postępowaniach cywilnych wymagane jest złożenie oryginału dokumentu. Pełnomocnik może potwierdzić za zgodność z oryginałem tylko pełnomocnictwo lub dokumenty w postępowaniu nakazowym.

Niejednoznaczna praktyka

- Praktyka stosowania prawa wykształciła jednak uprawnienie pełnomocnika do poświadczania za zgodność dokumentów, które w imieniu strony składa w sądzie lub przed organami administracji publicznej - wskazuje Krzysztof Lange, radca prawny z kancelarii Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna.

Nie wszystkie sądy jednak akceptują takie rozwiązanie.

- Pojawiają się również odstępstwa od tej praktyki i sądy czasem żądają przedłożenia oryginałów dokumentów. Z punktu widzenia ekonomiki i szybkości procesu poszerzenie uprawnień pełnomocników do potwierdzania dokumentów i zrównanie tak potwierdzonych dokumentów z oryginałem jest uzasadnione - podkreśla Krzysztof Lange.

Jego zdaniem proponowane zmiany sankcjonują praktykę, która utrwaliła się w postępowaniu sądowym, zarówno cywilnym, jak i administracyjnym.

- Jasna regulacja tej kwestii wydaje się korzystna dla stron postępowania oraz pełnomocników. Ujednolici ona w sposób ostateczny stosowanie przepisów o poświadczaniu za zgodność dokumentów, a jednocześnie doprowadzi do ograniczenia kosztów postępowania - dodaje Krzysztof Lange.