Osoby, które są niezadowolone z tempa pracy sądu lub komornika, mogą złożyć skargę w tej sprawie. Aby była uwzględniona, konieczne jest spełnienie przesłanki polegającej na ustaleniu, że na skutek działania lub bezczynności sądu albo komornika sądowego doszło do naruszenia jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

Co to jest przewlekłość

Pojęcie przewlekłości postępowania nie jest zależne jedynie od długości toczącego się procesu. Z tego powodu nie można dokonywać oceny tylko przez pryzmat czasu, jaki upłynął od momentu wniesienia aktu oskarżenia do momentu wydania prawomocnego rozstrzygnięcia. Przewlekłość polega na tym, że zdarzenia czy też plany są nadmiernie rozciągnięte w czasie. Jest to pojęcie względne, dlatego zawsze musi być odnoszone do konkretnego stanu faktycznego. Jedynie nadmierne odstępstwa od czasu koniecznego do wykonania określonych czynności sądowych, prac i procedur mogą być uznawane za tworzące stan nieuzasadnionej zwłoki. Korzystanie z uprawnień procesowych, jak np. z prawa do składania wniosków o wyłączenie sędziego i wnoszenia dużej liczby zażaleń na incydentalne decyzje sądu, nie może być uznane za bezczynność sądu. Jest bowiem skutkiem korzystania przez strony z przysługujących im instrumentów prawnych.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

Jak należy sporządzić skargę

Jak długo należy czekać na rozpatrzenie skargi

Ile kosztuje wniesienie skargi

Gdzie należy wnieść skargę

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.