11 lipca 2008 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński podpisał:

- ustawę z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r. ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r.;

- ustawę z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

- ustawę z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Ustawę o organizacji rynku mleka zmienia zasady rozdziału krajowej rezerwy kwoty mlecznej

Podpisana przez prezydenta nowelizacja zwiększa krajowy limit produkcji mleka o 2 proc. Oznacza to, że rolnicy będą mogli wyprodukować w roku kwotowym (trwającym od 1 kwietnia do 30 marca) 2008/2009 łącznie 9 mln 567 tys. ton mleka, tj. o 187,6 tys. ton więcej niż w poprzednim roku.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, dodatkowy limit zostanie rozdzielony na tzw. producentów hurtowych (takich, którzy dostarczają mleko do mleczarni). Rolnik będzie mógł starać się o przydział limitu w wysokości co najmniej 500 kg, ale nie więcej niż 30 tys. kg (dotychczas mógł otrzymać najwyżej 20 tys. kg).

Według szacunków Agencji Rynku Rolnego, o przyznanie takiej rezerwy będzie mogło ubiegać się ponad 60 tys. dostawców, czyli dwa razy więcej niż w ubiegłym roku.

Zmienione przepisy czasowo zawieszają pobieranie zaliczek na lata 2008/09 i 2009/10 z tytułu przekroczenia indywidualnego limitu produkcji mleka. Zaliczki na poczet ewentualnej kary były pobierane przez mleczarnie w wysokości 0,2 zł od każdego litra mleka.

Nowelizacja była pilna, ponieważ termin składania wniosków o dodatkowe limity produkcji mleka upływa 31 lipca.