Zakwestionowany przez TK przepis Kodeksu postępowania karnego przewidywał, iż zażalenie na postanowienie prokuratora o przeszukaniu i zatrzymaniu rzeczy, a także na inne czynności prokuratora w toku postępowania przygotowawczego rozpatruje prokurator nadrzędny.

Przepis zaskarżył do TK Rzecznik Praw Obywatelskich

Przepis zaskarżył do TK Rzecznik Praw Obywatelskich, który zwrócił uwagę, że zgodnie z ogólną zasadą prawną na postanowienia prokuratora przysługuje obywatelowi zażalenie do właściwego sądu. "Zaskarżony przepis narusza w ten sposób (...) konstytucyjny zakaz stanowienia przepisów, które zamykałyby komukolwiek drogę dochodzenia naruszonych wolności i praw" - zaznaczył RPO.

Trybunał podzielił w czwartek argumentację Rzecznika. Według TK "postanowienie prokuratora o przeszukaniu jest środkiem, który bezpośrednio ingeruje w konstytucyjnie chronioną wolność osobistą, nietykalność mieszkania, a przez to również prawo do prywatności". Z tego względu, w opinii TK, "dokonanie przeszukania powinno podlegać kontroli niezależnego sądu".

Jak zauważył Trybunał, wyłączenie drogi sądowej w kwestiach związanych z naruszeniem wolności i praw może jedynie być ustanowione przez przepisy konstytucji.

Trybunał orzekł również, że zakwestionowany przepis przestanie obowiązywać po upływie pół roku od daty ogłoszenia wyroku. W tym czasie powinna zostać wprowadzona odpowiednia nowelizacja kpk.