Nowelizacja ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP, którą przyjął wczoraj rząd, ujednolica przepisy i usuwa sprzeczności dotyczące zobowiązań Agencji Nieruchomości Rolnych wobec budżetu państwa.

Określono w niej sposób sprzedaży przez Agencję nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Mają to być budynki i ziemia sprzedawane w trybie przetargowym o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 400 tys. hektarów. Przychody z tych transakcji przekazane zostaną na potrzeby Funduszu Rekompensacyjnego po odliczeniu kosztów transakcji. Agencja ma je przekazywać w formie zaliczek kwartalnych w wysokości ustalonej w rocznym planie finansowym Zasobu. Ministerstwo Skarbu uzupełniło listę kosztów gospodarowania zasobem o te, które są związane ze sprzedażą nieruchomości na potrzeby Funduszu Rekompensacyjnego.

Nowelizacja zwalnia także wnioskodawców występujących o przyznanie rekompensat z obowiązku przedstawienia nowego operatu szacunkowego po 12 miesiącach od jego sporządzenia. Narażało ich to bowiem na dodatkowe koszty. Dotychczasowe potrzeby Funduszu określane są na 800 mln zł.

Przedstawiciele Związku Wysiedlonych Wierzycieli Skarbu Państwa twierdzą, że konsekwencje nierealizowania ustawy mogą być dotkliwe dla rządu. Niewypłacanie należnych rekompensat grozi budżetowi państwa uszczerbkiem w postaci wysokich odszkodowań i opłat kosztów sądowych w przegranych procesach prowadzonych przez byłych właścicieli i ich spadkobierców w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, w którym na rozpatrzenie czeka 230 skarg.