Ustawa o Karcie Polaka podpisana. Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę o Karcie Polaka. Polakom zamieszkałym za granicą ustawa przyznaje tzw. przywileje ojczyźniane Polonii, m.in. z państw powstałych po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Karta Polaka będzie potwierdzała przynależność do narodu polskiego, ale nie oznacza automatycznego nabycia obywatelstwa polskiego.

Więcej www.prezydent.pl

PodwyŻki dla policjantów. Minister spraw wewnętrznych i administracji Władysław Stasiak podpisał rozporządzenie określające wysokość uposażenia policjantów. W przyszłym roku mają oni zarabiać średnio miesięcznie o 500 zł więcej niż obecnie. Minister podkreślił, że podwyżki są wynikiem ustawy modernizacyjnej dotyczącej wszystkich podległych MSWiA służb. W ramach programu w ciągu trzech lat do służb trafi dodatkowo 6,3 mld złotych, a w tym dla samej policji 4,5 mld złotych.

Więcej www.mswia.gov.pl

RPO o opóŹnieniu publikacji katalogów IPN. Rzecznik praw obywatelskich, w odpowiedzi na pismo prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, podkreślił, że ewentualne decyzje w sprawie publikacji nie powinny wynikać z przyczyn innych niż techniczne. Prezes IPN zwrócił się bowiem do RPO z prośbą o zajęcie stanowiska dotyczącego możliwości opóźnienia rozpoczęcia publikacji katalogów IPN z racji trwającej kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu RP.

Więcej www.rpo.gov.pl

Odszkodowanie dla zranionego w zamieszkach. Sąd Okręgowy w Łodzi zdecydował, że ponad 30 tys. złotych zadośćuczynienia i odszkodowania ma wypłacić Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 22-latkowi, który ponad trzy lata temu został raniony policyjną gumową kulą w twarz podczas zamieszek w trakcie juwenaliów w Łodzi. Wyrok nie jest prawomocny. Policja nie wyklucza apelacji. Prokuratura zapowiada, że prowadzone od ponad trzech lat śledztwo w sprawie zamieszek dobiega końca. W trakcie tych samych zamieszek interweniujący policjanci, w wyniku pomyłki, oprócz gumowych kul użyli sześciu sztuk ostrej amunicji. Dwie postrzelone przez nich osoby zmarły.

Zarzuty dla byŁych funkcjonariuszy. Instytut Pamięci Narodowej - Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu zawiadomiła o przedstawieniu zarzutów dwóm byłym funkcjonariuszom Kompanii Wywiadowczej KMWO we Wrocławiu. Zarzuty dotyczą m.in. przekroczenia uprawnień, znęcania się fizycznego i psychicznego nad zatrzymanym. Przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw i odmówili złożenia wyjaśnień.

Więcej www.ipn.gov.pl

KR