Zmiana prawa o notariacie podpisana. Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo o notariacie, która przyznaje notariuszom prawo wydawania aktów poświadczenia dziedziczenia. Ustawa wejdzie w życie po 12 miesiącach od dnia jej opublikowania w Dzienniku Ustaw. Prezydent podpisał także m.in. nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawę o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawę - Kodeks postępowania karnego oraz niektóre inne ustawy.

Więcej www.prezydent.pl

SN o faŁszywych zeznaniach. Sąd Najwyższy podjął wczoraj uchwałę, zgodnie z którą nie można stawiać zarzutu fałszywych zeznań komuś, kto przesłuchany jako świadek w śledztwie dotyczącym innego przestępstwa może usłyszeć zarzut popełnienia tego przestępstwa. SN odpowiedział w ten sposób na pytanie prawne sądu z Łodzi. Według SN, inna interpretacja tego zagadnienia byłaby sprzeczna z zasadami demokratycznego państwa prawnego. Sprawa dotyczy procesu pięciu osób osądzonych przez Sąd Rejonowy w Łęczycy. Niektórzy z nich mieli postawiony zarzut fałszywych zeznań.

Więcej www.sn.pl

Zgromadzenie warszawskiej Izby Adwokackiej. Jutro rozpocznie się dwudniowe Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie. W trakcie Zgromadzenia podejmowane są decyzje związane z wykonywaniem zawodu oraz z funkcjonowaniem warszawskiej Okręgowej Rady Adwokackiej. W ubiegłym roku Zgromadzenie Warszawskiej Izby Adwokackiej m.in. wyraziło protest wobec propozycji zawartych w rządowym projekcie ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze, dotyczących pozbawienia adwokatury możliwości rozstrzygania w postępowaniach dyscyplinarnych.

Więcej www.nra.pl

Obywatelka Niemiec nie dostanie odszkodowania. Sąd Okręgowy w Olsztynie oddalił wczoraj pozew obywatelki Niemiec, która domaga się odszkodowania za pozostawioną na Mazurach nieruchomość. Teraz będzie ona musiała zapłacić 99 tys. zł kosztów sądowych. Niemka domagała się od Skarbu Państwa 1,5 mln zł, a od gminy Jedwabno 1 mln zł.

RPO w sprawie niepowoŁania sędziów. Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do prezydenta z prośbą o informację na temat powodów i okoliczności nieskorzystania z konstytucyjnej prerogatywy powołania na stanowiska sędziowskie osób, których kandydatury zostały przedstawione prezydentowi przez Krajową Radę Sądownictwa, a także o wyjaśnienie, jak należałoby w chwili obecnej rozumieć status osoby, której kandydatura została przedstawiona prezydentowi, a wobec której podjęto decyzję odmowną.

Więcej www.rpo.gov.pl

KR