USTAWA O EURO 2012. Senat przyjął bez poprawek ustawę o przeprowadzeniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Przepisy określają, że wszelkie zadania związane z organizacją Euro 2012 będą realizowane przez spółki państwowe i samorządowe. Będą one odpowiedzialne m.in. za przygotowanie dokumentacji dotyczącej np. pozwoleń na budowę.

Więcej www.senat.gov.pl

DOWODY OSOBISTE DŁUŻEJ WAŻNE. Senat przyjął w piątek ustawę o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed 1 stycznia 2001 r. Zgodnie z nią proces wymiany starych dowodów zakończy się 31 marca 2008 r., wnioski o wymianę należy jednak składać do końca tego roku. Ma to ułatwić pracę w gminach, gdzie pracownicy nie nadążali z załatwianiem wniosków.

Więcej www.senat.gov.pl

DOPŁATY DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW AUTOBUSOWYCH. Senat zgodnie z rekomendacją Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przyjął bez poprawek zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. nr 175, poz. 1440). Ciążące dziś na budżetach samorządów wojewódzkich dofinansowanie ulg oraz bezpłatnych przejazdów pokrywać będzie budżet państwa.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE STRAŻAKÓW. Senat przyjął nowelizację ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Celem regulacji jest wprowadzenie rozwiązań służących walce z korupcją. Dlatego strażacy będą musieli składać oświadczenia majątkowe, w tym oświadczenia o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową.

Więcej www.senat.gov.pl

ZGROMADZENIE OGÓLE SN. Na 27 września 2007 r. zaplanowane zostało uroczyste Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. W roku 2007 przypada 90 rocznica utworzenia, jeszcze na terenie Królestwa Polskiego - Sądu Najwyższego, który stanął na czele tworzonych sądów królewsko-polskich. Temu wydarzeniu poświęcone będzie uroczyste Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.

Więcej www.sn.pl

NOWE ZASADY NABORU DO POLICJI. Minister spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział, że zasady nabory do policji mają być prostsze i bardziej elastyczne. Będzie można m.in. zgłaszać się do niej w dowolnym momencie, kandydaci będą zbierać punkty we wszystkich etapach naboru, nieco słabsi fizycznie mogą nadrobić na innych etapach i odwrotnie. Testy z wiedzy i sprawnościowe będzie można poprawiać.

Więcej www.mswia.gov.pl

KR, EGI