■ USTAWA O SCHENGEN PODPISANA. Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę o Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej, która daje Polsce podstawy prawne do wejścia do tego układu. Ustawa ma przede wszystkim dostosować polskie prawo do rozszerzenia strefy Schengen. Wprowadza m.in. definicje danych SIS (zawartych w Systemie Informacyjnym Schengen) i danych VIS (w Systemie Informacji Wizowej), a także Krajowego Systemu Informatycznego.

Więcej www.prezydent.pl

■ WNIOSKI O DOWÓD DO KOŃCA ROKU. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że mimo wydłużenia czasu obowiązywania starych dowodów osobistych, nadal istnieje obowiązek złożenia wniosku o nowy dowód tożsamości do 31 grudnia 2007 r.

Więcej www.mswia.gov.pl

■ POMOC OFIAROM PRZESTĘPSTW. Kompleksową pomoc ofiarom przestępstw w ramach jednego - koordynowanego i finansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości - programu pilotażowego zakłada podpisany 28 sierpnia 2007 r. przez ministra sprawiedliwości program wdrożenia Krajowego Programu Pomocy Ofiarom Przestępstw. We wrześniu rusza pilotaż programu. Szczególne miejsce zajmie w nim pomoc małoletnim ofiarom pedofilów oraz ofiarom przestępstw dokonanych ze szczególnym okrucieństwem.

Więcej www.ms.gov.pl

■ APLIKACJA NOTARIALNA BEZ ZAKŁÓCEŃ. Na aplikację notarialną w stolicy dostało się w tym roku 125 osób. Krajowa Rada Notarialna wydała wczoraj oświadczenie, że jest przygotowana na przyjęcie tak dużej liczby aplikantów i przeprowadzenie dla nich szkolenia. Aplikacja notarialna rozpocznie się 5 listopada 2007 r.

Więcej www.krn.org.pl

■ ODZNACZENIE DLA PROFESORA BANASZAKA. Ambasador Austrii przyznał prof. dr. hab. Bogusławowi Banaszakowi Wielką Odznakę Honorową za zasługi dla Republiki Austrii. Profesor Banaszak kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Katedrą Polskiego Prawa Publicznego na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

■ ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA TWÓRCÓW.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystosowała pismo do przewodniczącej Komisji Etyki Telewizji Polskiej dotyczące postępowania wobec reżysera jednego z filmów emitowanych na antenie. Zaniepokojenie Fundacji budzą rozstrzygnięcia podjęte wobec Agnieszki Arnold przez Komisję Etyki TVP w ramach postępowania dyscyplinarnego wszczętego po emisji filmu w jej reżyserii, pt. Przebaczenie. HFPCz wyraziła wątpliwości co do trybu tego rodzaju postępowań i zwróciła się z prośbą o udzielenie wyjaśnień.

Więcej www.hfhrpol.waw.pl

KR