W miejsce meldunku pojawiłaby się informacja o miejscu zamieszkania. MSWiA chce wprowadzić obowiązek przesyłania informacji o zmianie miejsca zamieszkania, ale powiadomienie miałoby być uproszczone, składane jedynie w gminie nowego zamieszkania. Ministerstwo chce dać możliwość załatwienia tych formalności przez internet, ale wymagałoby to posiadanie podpisu elektronicznego.

Informacje o miejscu zamieszkania zniknęłyby z dokumentów takich jak dowody osobiste czy prawa jazdy. Dzięki temu Polacy zaoszczędziliby czas i pieniądze na kolejne wymiany tych dokumentów. Dyskusyjne wciąż jest, czy do potwierdzenia zamieszkania wymagana byłaby zgoda właściciela domu lub mieszkania.

Zniesienie meldunku popiera już Rzecznik Praw Obywatelskich, który jest przeciwny dyskryminacji bezdomnych w stosunku do osób zameldowanych.